Bài 7 : Đoàn kết tương trợ

quân nguyễn duy
20 tháng 1 lúc 0:24

Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Giống như một bó đũa, nếu chúng ta tách từng chiếc ra để bẻ thì rất dễ dàng, nhưng khi để cả bó thì không thể bẻ được. Anh em trong một nhà phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
24 tháng 12 2020 lúc 9:13

- Minh lấy một ví dụ về lịch sử nha.

Trước cách mạng tháng 8/1945, nước ta có rất nhiều phong trào cách mạng (Đông du của Phan Bội Châu; Khởi nghĩa Yên Bái của Hoàng Hoa Thám; Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của tầng lớp trí thức). Tuy nhiên tất cả đều thất bại, do chưa đoàn kết toàn thể dân tộc lại mà mới chỉ tập hợp được một số bộ phận thành phần trong các tầng lớp nhất định.

Cho đến khi ĐCSVN được thành lập và đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam. Đoàn kết được tất cả tầng lớp giai cấp, mọi lứa tuổi, thành phần xã hội đương thời làm cách mạng. Kết quả là thắng lợi liên tục của cách mạng Việt Nam, từ cm tháng 8 đến Kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ,...

Bình luận (2)
Quang Huy Le
24 tháng 12 2020 lúc 8:08

giúp mk vs

 

Bình luận (0)
Quang Huy Le
24 tháng 12 2020 lúc 8:08

mọi người ơi

Bình luận (0)
Lê Thái Bình
11 tháng 12 2020 lúc 22:26

nội dung sgk khoa có mà B)

 

Bình luận (0)
Linh Nà :D
11 tháng 12 2020 lúc 22:30

☘ Thế nào là đoàn kết, tương trợ?

- Đoàn kết: Hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối để cùng làm một việc nào đó. Đối lập với đoàn kết là chia rẽ. Ví dụ: Đoàn kết đánh giặc ngoại xâm.

- Tương trợ: Thông cảm, chia sẽ, giúp đỡ (Sức lực, tiền của). Tương trợ hay hỗ trợ, trợ giúp. Đối lập với tương trợ là ích kỉ. Ví dụ: Miễn tiền học cho học sinh nghèo.

- Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

 ☘ Ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ?

- Giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.

- Được mọi người yêu quý.

- Là truyền thống quý báu của dân tộc

- Đoàn kết tương trợ sẽ giúp chúng ta tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn.

☘ Nêu ví dụ thực tế?

- Khi có những bài tập khó, em sẽ giảng giải cho các bạn để cùng làm bài.

- Giúp đỡ, ủng hộ các bạn nghèo khó.

- Góp sách báo, quần áo ủng hộ các bạn vùng núi.

- Khi bạn bị hỏng xe, em đã giúp bạn đưa đi sửa, sau đó cho bạn đi nhờ đến trường.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Gia Linh
11 tháng 12 2020 lúc 16:55

Không.Vì đoàn kết đúng lúc mới tốt chứ nếu ban nhóm đi đánh nhau thì không gọi là đoàn kết nữa

 

Bình luận (1)
Đặng Nhã Trúc
11 tháng 12 2020 lúc 18:53

theo em, em không đồng ý với ý kiến trên vì tinh thần đoàn kết là chúng ta phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ không phải tụ tập đi đánh nhauucche

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Gia Linh
11 tháng 12 2020 lúc 16:58

a) Em ko đồng tình vs bạn vì đoàn kết tương trợ ko phải giúp nhau làm việc sai trái vs tiêu chuẩn đạo đức mà cùng nhau làm một việc tốt, có ích cho xã hội

Bình luận (0)
kaameoww
3 tháng 12 2020 lúc 22:11

Những việc làm thể hiện đức tính đoàn kết tương trợ của nhà nước vn ta trong những năm qua:

- Một là, không ngừng xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị.

- Hai là, tổ chức tốt Phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với nhiệm vụ và các nội dung của Cuộc vận động với phương châm "Ở đâu có công việc, ở đó có thi đua". - Ba là, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chỉ huy. Mỗi cá nhân thực hiện đoàn kết với mọi người, tự giác nêu gương.
Bình luận (0)
đào đức hưng
23 tháng 11 2020 lúc 19:48

??? công dân men

Bình luận (0)
Monokuro Boo
8 tháng 11 2020 lúc 11:43

Tương trợ: Là sự liên kết đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ cuả mỗi người và làm nên sự nghiệp lớn.

Bình luận (0)
Monokuro Boo
8 tháng 11 2020 lúc 11:48

Đức Phạm Anh không có gì haha

Bình luận (0)
đào đức hưng
13 tháng 11 2020 lúc 9:39

-Giải thích: ý chỉ sự giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mới quý.

—> biết trân trọng nhưng người giúp đỡ ta khi ta đói nghèo, khó khăn.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN