Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 774
Điểm GP 177
Điểm SP 1277

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (5)

Lê Michael
Vô danh
Doraemon2611