Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 5268
Điểm GP 1383
Điểm SP 6509

Người theo dõi (131)

Đang theo dõi (4)

Karik-Linh
Doraemon2611
^JKIES Nguyễn^
Sunshine