Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 6532
Điểm GP 1798
Điểm SP 7814

Người theo dõi (179)

Kinen
RIMURU TEMPEST
phạm thanh trúc
PhamQuangLocAAA

Đang theo dõi (6)

Đỗ Hồng Mai
Pika Pika
Sunshine
^JKIES Nguyễn^