Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 76
Số lượng câu trả lời 7243
Điểm GP 2284
Điểm SP 8818

Người theo dõi (216)

Suni
sky12
Bastkoo
Lưu Võ Tâm Như

Đang theo dõi (9)

Minh Hiếu
Lê Trang
sky12
Bastkoo