Các chuyên đề môn Công nghệ

Công nghệ lớp 12

Kĩ thuật điện tử CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP THỦY SẢN Chương I. Giới thiệu chung về lâm nghiệp CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÂM NGHIỆP Kĩ thuật điện Chương II. Trồng và chăm sóc rừng CHỦ ĐỀ 2. TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG Chương III. Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững CHỦ ĐỀ 3. BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG Ôn tập cuối năm Chương IV. Giới thiệu chung về thủy sản CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦY SẢN Chương V. Môi trường nuôi thủy sản CHỦ ĐỀ 5. MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chương VI. Công nghệ giống thủy sản CHỦ ĐỀ 6. CÔNG NGHỆ GIỐNG THỦY SẢN Chương VII. Công nghệ thức ăn thủy sản CHỦ ĐỀ 7. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CUA THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN Chương VIII. Công nghệ nuôi thủy sản CHỦ ĐỀ 8. CÔNG NGHỆ NUÔI THỦY SẢN Chương IX. Phòng, trị bệnh thủy sản CHỦ ĐỀ 9. PHÒNG TRỊ BỆNH THỦY SẢN Chương X. Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản CHỦ ĐỀ 10. BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN Điện - điện tử CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ PHẦN I. CÔNG NGHỆ ĐIỆN CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KĨ THUẬT ĐIỆN CHỦ ĐỀ 2. HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Chủ đề 3. HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH Chủ đề 4. AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG PHẦN II: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ Chủ đề 5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ Chủ đề 6. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Chủ đề 7. ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ Chủ đề 8. ĐIỆN TỬ SỐ Chủ đề 9. VI ĐIỀU KHIỂN

Công nghệ lớp 11

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI Chương 1: Giới thiệu chung về chăn nuôi Chương 2: Công nghệ giống vật nuôi Chương 3: Công nghệ thức ăn chăn nuôi Chương 4: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi Chương 5: Công nghệ chăn nuôi Chương 6: Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHĂN NUÔI CHỦ ĐỀ 2. CÔNG NGHỆ GIỐNG VẬT NUÔI CHỦ ĐỀ 3. CÔNG NGHỆ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHỦ ĐỀ 4. PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI CHỦ ĐỀ 5. CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI CHỦ ĐỀ 6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ PHẦN I: CƠ KHÍ CHẾ TẠO CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO CHỦ ĐỀ 2. VẬT LIỆU CƠ KHÍ CHỦ ĐỀ 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ CHỦ ĐỀ 4. SẢN XUẤT CƠ KHÍ PHẦN II: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC CHỦ ĐỀ 5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC CHỦ ĐỀ 6. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG CHỦ ĐỀ 7. Ô TÔ Trong chương trình sách mới năm nay, môn Công nghệ 11 bộ sách Chân trời sáng tạo không được duyệt. Vẽ kĩ thuật CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ Chế tạo cơ khí Chương 1: Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo Động cơ đốt trong Chương 2: Vật liệu cơ khí Ôn tập cuối năm Chương 3: Các phương pháp gia công cơ khí Chương 4: Sản xuất cơ khí Chương 5: Giới thiệu chung về cơ khí động lực Chương 6: Động cơ đốt trong Chương 7: Ô tô

Công nghệ lớp 4

Công nghệ lớp 3

Công nghệ lớp 2

Công nghệ lớp 1