Các chuyên đề môn Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên lớp 12

Khoa học tự nhiên lớp 11

Khoa học tự nhiên lớp 10

Khoa học tự nhiên lớp 9

Khoa học tự nhiên lớp 8

Khoa học tự nhiên lớp 7

Khoa học tự nhiên lớp 6

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mở đầu Chủ đề 2: Các phép đo CHƯƠNG II. CHẤT QUANH TA Chủ đề 1: Các phép đo Chủ đề 3: Các thể của chất CHƯƠNG III. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG Chủ đề 2: Các thể của chất Chủ đề 4. Oxygen và không khí Chủ đề 3: Oxygen và không khí CHƯƠNG IV- HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm CHƯƠNG V. TẾ BÀO Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực- thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng Chủ đề 6: Hỗn hợp CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ Chủ đề 5: Chất tinh khiết- Hỗn hợp- Phương pháp tách các chất Chủ đề 7: Tế bào CHƯƠNG VII. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG Chủ đề 6: Tế bào- Đơn vị cơ sở của sự sống Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống CHƯƠNG VIII. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể Chủ đề 9: Lực CHƯƠNG IX. NĂNG LƯỢNG Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống Chủ đề 10: Năng lượng CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI Chủ đề 9: Lực Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng: hệ Mặt Trời và Ngân Hà Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời

Khoa học tự nhiên lớp 5

Khoa học tự nhiên lớp 4

Khoa học tự nhiên lớp 3

Khoa học tự nhiên lớp 2

Khoa học tự nhiên lớp 1