Các chuyên đề môn Ngữ văn

Ngữ văn lớp 11

Bài 1: Thơ và truyện thơ Bài 2: Thơ văn Nguyễn Du Bài 3: Truyện Bài 4: Văn bản thông tin Ôn tập và tự đánh giá học kì 1 Bài 5: Truyện ngắn Bài 6: Thơ Bài 7: Tùy bút, tản văn, truyện ký Bài 8: Bi kịch Bài 9: Văn bản nghị luận Ôn tập và tự đánh giá học kì 2 Văn bản ngữ văn 11 Bài 1: Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể BÀI 1: THÔNG ĐIỆP TỪ THIÊN NHIÊN (TUỲ BÚT, TẢN VĂN) Tập làm văn lớp 11 Bài 2: Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình BÀI 2: HÀNH TRANG VÀO TƯƠNG LAI (VĂN BẢN NGHỊ LUẬN) Viết văn 11 Bài 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận BÀI 3: KHÁT KHAO ĐOÀN TỤ (TRUYỆN THƠ) Tiếng Việt lớp 11 Tri thức ngữ văn trang 101 BÀI 4: NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VÀ CẢNH QUAN (VĂN BẢN THÔNG TIN) Soạn văn 11 Bài 4: Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình BÀI 5: BĂN KHOĂN TÌM LẼ SỐNG (BI KỊCH) Văn mẫu 11 Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ÔN TẬP HỌC KÌ I BÀI 6: SỐNG VỚI BIỂN RỪNG BAO LA (TRUYỆN NGẮN) Bài 6: Nguyễn Du – Những điều trông thấy mà đau đớn lòng BÀI 7: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY (TRUYỆN THƠ NÔM VÀ NGUYỄN DU) Bài 7: Ghi chép và tưởng tượng trong kí BÀI 8: CÁI TÔI - THẾ GIỚI ĐỘC ĐÁO (THƠ) Bài 8: Cấu trúc của văn bản thông tin BÀI 9: NHỮNG CHÂN TRỜI KÍ ỨC (TRUYỆN - TRUYỆN KÍ) Bài 9: Lựa chọn và hành động ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ôn tập học kì 2

Ngữ văn lớp 7

Bài 1: Tiếng nói của vạn vật (Thơ bốn chữ, năm chữ) Bài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn) Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học) Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên (tản văn, tùy bút) Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (văn bản thông tin) Ôn tập cuối học kì 1 Bài 6: Hành trình tri thức (nghị luận xã hội) Bài 7: Trí tuệ dân gian (tục ngữ) Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt (văn bản thông tin) Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng (Truyện khoa học viễn tưởng) Bài 10: Lắng nghe trái tim mình (thơ) Ôn tập cuối học kì 2 Bài 1: Tiếng nói của vạn vật (Thơ bốn chữ, năm chữ) Bài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn) Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học) Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên (tản văn, tùy bút) Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (văn bản thông tin) Ôn tập cuối học kì 1 Bài 6: Hành trình tri thức (nghị luận xã hội) Bài 7: Trí tuệ dân gian (tục ngữ) Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt (văn bản thông tin) Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng (Truyện khoa học viễn tưởng) Bài 10: Lắng nghe trái tim mình (thơ) Ôn tập cuối học kì 2 Văn bản ngữ văn 7 BÀI 1: BẦU TRỜI TUỔI THƠ BÀI MỞ ĐẦU Tập làm văn 7 TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT BÀI 2: KHÚC NHẠC TÂM HỒN Tiếng Việt lớp 7 THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ BÀI 3: CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG Văn mẫu lớp 7 Soạn văn lớp 7 TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG BÀI 4: GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC NGHỊ LUẬN VĂN HỌC BÀI 5: MÀU SẮC TRĂM MIỀN VĂN BẢN THÔNG TIN ÔN TẬP HỌC KÌ I ÔN TẬP VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I Bài 1: Bầu trời tuổi thơ BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ Bài 3: Cội nguồn yêu thương TRUYỆN NGỤ NGÔN TỤC NGỮ Bài 4: Giai điệu đất nước THƠ Bài 5: Màu sắc trăm miền NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Ôn tập học kì I TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN Bài 6. Bài học cuộc sống VĂN BẢN THÔNG TIN Bài 7. Thế giới viễn tưởng ÔN TẬP VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỌC, VIẾT, NÓI VÀ NGHE Bài 8. Trải nghiệm để trưởng thành BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ Bài 9. Hòa điệu với tự nhiên BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI Bài 10. Trang sách và cuộc sống BẢNG TRA CỨU YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG Ôn tập học kì II BÀI 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG BÀI 7: THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG BÀI 8: TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH BÀI 9: HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN BÀI 10: TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ngữ văn lớp 5

Ngữ văn lớp 4

Ngữ văn lớp 3

Ngữ văn lớp 2

Ngữ văn lớp 1