Soạn văn lớp 9

Nội dung lý thuyết

Hướng dẫn soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà Hướng dẫn soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - G. G. Mác-két Hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương - trích Hướng dẫn soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa - trích Hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (trích) - Ngô gia văn phái Hướng dẫn soạn bài Truyện Kiều - Nguyễn Du Hướng dẫn soạn bài Chị em Thúy Kiều - trích Hướng dẫn soạn bài Cảnh ngày xuân - trích Hướng dẫn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích - trích Hướng dẫn soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều - trích Hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán - trích Hướng dẫn soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - trích Hướng dẫn soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn - trích Hướng dẫn soạn bài Đồng chí - Chính Hữu Hướng dẫn soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật Hướng dẫn soạn bài Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận Hướng dẫn soạn bài Bếp lửa - Bằng Việt Hướng dẫn soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm Hướng dẫn soạn bài Ánh Trăng - Nguyễn Duy Hướng dẫn soạn bài Làng - Kim Lân Hướng dẫn soạn bài Lặng Lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long Hướng dẫn soạn bài Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng Hướng dẫn soạn bài Cố hương - Lỗ Tấn Hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ - trích Hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm Hướng dẫn soạn bài Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi Hướng dẫn soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan Hướng dẫn soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La – Phông – Ten –( H.Ten) Hướng dẫn soạn bài Con cò - Chế Lan Viên Hướng dẫn soạn bài Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải Hướng dẫn soạn bài Viếng lăng Bác - Viễn Phương Hướng dẫn soạn bài Sang thu - Hữu Thỉnh Hướng dẫn soạn bài Nói với con - Y Phương Hướng dẫn soạn bài Mây và sóng - Tago Hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu Hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê Hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông - Mô-pát-xăng Hướng dẫn soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - trích Hướng dẫn soạn bài Con chó Bấc - Giắc Lân-đơn Hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng Hướng dẫn soạn bài Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ