minh nguyet
Vài giây trước

Gợi ý các ý để em viết nhé:

Mở đoạn: Nêu lên vấn đề cần bàn luận (Ví dụ: Mỗi con người chúng ta nên trung thực và tự giác, không nên nói dối để trở thành thói quen xấu...)

Bàn luận: 

Nêu khái niệm tự giác, trung thực là gì?

Vai trò của tự giác, trung thực:

+ Giúp ta biết tránh xa việc che giấu điều xấu, tự biết nhận sai

+ Mọi người tin tưởng

+ Dễ dàng đến với thành công

...

Dẫn chứng:

Tự giác trong học tập, trung thực trong giờ kiểm tra.

Mở rộng vấn đề:

Trái ngược với tự giác, trung thực?

Bản thân em đã làm gì để thể hiện sự tự giác, trung thực?

Kết đoạn.

Nêu cảm nghĩ của em về vai trò của tự giác, trung thực.

_mingnguyet.hoc24_

Bình luận (0)
Phước Lộc
10 phút trước

1. from

2. at

3. with - at 

4. at

5. over

Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
6 phút trước

1) The post office is not far__from____my house.
2) Let's meet__at____ the City Theater tonight.
3) He worked__as___deaf-mute____in__ Boston
4) Mrs.Lien said you could reach her_through____ 6 863 423.
5) Snow is falling all__over____ the country.

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Huy
1 phút trước

Bình luận (1)
MinYewCou
3 phút trước

1.Tôi đã làm xong các bài tập cô giáo giao

`->` bài tập của cô giáo đã đc tôi làm xong

2. Tôi ngồi nắn nót viết từng dòng chữ

`->`từng dòng chữ đc tôi viết nắn nót.

3. Anh tôi hướng dẫn tôi làm những bài tập khó

`->` những bài khó đã được anh tôi hướng dẫn làm

8.Ngoài đồng các bác noing dân đang gặt lúa

`->` những bông lúc đã được các bác nông dân gặt Ngoài đồng 

Bình luận (0)
Ha Ha
Phạm Thư