Các thành phần không khí gồm: 78% khí Nitơ; 21% khí Oxi; 1%các khí khác( CO2, CO, khí hiếm).

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Hùng
2 phút trước

Các thành phần của không khí:

+) Thành phần lớn nhất là nitơ: 78%

+) Thành phần thứ hai là ôxi: 21%

+) Thành phần chiếm tỉ lệ nhỏ nhất nhưng không thể thiếu là hơi nước, các khí khác: 1%

Bình luận (1)

a) Xét tứ giác AKHF có 

\(\widehat{AKH}\) và \(\widehat{AFH}\) là hai góc đối

\(\widehat{AKH}+\widehat{AFH}=180^0\left(90^0+90^0=180^0\right)\)

Do đó: AKHF là tứ giác nội tiếp(Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN