Fan Sammy
ttl169
Đông Hải
2 phút trước

tỏa , phát ra 

Bình luận (1)
huehan huynh
Vài giây trước

Tham khảo 

undefined

Bình luận (0)
ttl169
Thảo Phương
3 phút trước

Cho phát biếu sai

a. Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết nguyên tố nguyên tử

b. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

c. Muối ăn (Soldium chloride) có CTHH là NaCl

d. Có 3 bước lập PTHH

Bình luận (0)
Đông Hải
2 phút trước
Bình luận (0)
Đông Hải
4 phút trước

0,152

0,82

0,001

Bình luận (4)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)