Hà Đức Thọ
Xem chi tiết

Sau khi tham khảo ý kiến từ Quản lí Hoc24.vn - Thầy Hà Đức Thọ. Nhiệm kì này sẽ có 1 vài điểm đặc biệt sau:

1. Các bạn TV khác vẫn tiếp tục đăng kí ứng tuyển CTV vào link form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EMqA4MeCKs1x-b8R9dbpAocIHtXO-4t_G16JRLDspiDJxA/viewform

GV và QL sẽ kiểm duyệt đơn đăng kí thêm 2 lần nữa vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, nếu các bạn đăng kí mới tích cực sẽ được xem xét và chọn làm CTV nhiệm kì 23. 

2. Các bạn sau khi trở thành CTV nhiệm kì 23, tiếp tục hoạt động và vẫn nhận thưởng nhiệm kì như các CTV từ đầu kì khác.

Bình luận (1)
Kiều Vũ Linh
20 tháng 2 lúc 17:35

Chúc mừng các CTV nhiệm kỳ 23 trong danh sách lần này nhé 😂

Bình luận (0)
HaNa
20 tháng 2 lúc 18:09

Chúc mừng mng nhaaa :>

Bình luận (0)
trungoplate
lo thi binh
Xem chi tiết
hacker
Xem chi tiết
Đinh Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
5 giờ trước (23:18)

Đề lỗi rồi em

Bình luận (0)
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
5 giờ trước (23:19)

\(\overrightarrow{AB}=\left(8;-6\right)\Rightarrow AB=\sqrt{8^2+\left(-6\right)^2}=10\)

Gọi I là trung điểm AB \(\Rightarrow I\left(2;0\right)\)

Đường tròn đường kính AB nhận I làm tâm và có bán kính \(R=\dfrac{AB}{2}=5\) nên có pt:

\(\left(x-2\right)^2+y^2=25\)

Bình luận (0)
Yoriichi Tsugikuni
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
ẨN DANH
Xem chi tiết
florentino
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (0:05)

1. you/ Make sure/ turn off/ before/ all electric devices/ you/ the room./ leave

________Make sure you turn off all eletric devices before you leave the room___________________________________________________________________________

2. have a bath./ Don't/ too much/ when/ you/ water/ use

__________Don't use too much water when you have a bath_________________________________________________________________________

3. pick up/ When/ come, we/ will/ rubbish/ my classmates/ on the schoolyard.

_____When my classmates come, we will pick up rubbish on the schoolyard______________________________________________________________________________

4. when/ My mother/ avoids/ single-use products/ using/ she/ using/ goes shopping.

______My mother avoids using single-use products when she goes shopping_____________________________________________________________________________

5. water pollution./ There are/ types of pollution/ such as/ air/ and/ some

____________There are some types of pollution such as air and water pollution_______________________________________________________________________

6. first change/ To protect/ we/ should/ our way of living./ the environment,

______To protect the environment, we should first change our way of living_____________________________________________________________________________

7. help/ Recycling paper products/ your carbon footprint./ can/ reduce

____Recycling can help reduce your carbon footprint_______________________________________________________________________________

8. a variety of/ provides/ Cue Phuong National Park/ a rich habitat/ for/ animal and plant life.

______Cuc Phuong National Park provides a rich habitat for a variety of animal and plant life _____________________________________________________________________________

Bình luận (0)