Xem chi tiết
sung po
Xem chi tiết
Anh Thư Lê Nguyễn
Xem chi tiết
phương thuý nguyễn thị
Xem chi tiết
Pôn • 21 năm trước
Xem chi tiết
chi vũ
Xem chi tiết
chi vũ
2 giờ trước (5:39)

GIÚP MÌNH VỚI bucminhkhocroi

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
18 phút trước

Điểm P ở đâu ra em?

Bình luận (1)
^dimond gems^
Xem chi tiết
Team LCPT
2 giờ trước (5:49)

Ban đầu S có giá trị là 1 sau đó được  chạy trương trình cho i có giá trị từ 1 đến 10 và S sẽ được cộng i vào 10 lần có nghĩa là S=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 là = 55 nhưng giá trị ban đầu của S là 1 nên kết quả là 56

⇒ Chọn C

Bình luận (0)
Phương Tùng Trí
Xem chi tiết
Lương Gia Bảo
Xem chi tiết
Team LCPT
2 giờ trước (5:54)

Uses crt;

var

begin clrscr;

k:=1;

s:=0;

while (s<700) do begin

k:=k+1

s:=s+k;

end;

writeln(s,' ',k);

readln;

end; 

Bình luận (0)