On January 29, 1991, the Chairman of the Council of Ministers (now the Government) signed Decision No. 25 / CT on March 27 every year as "Vietnam Sports Day". The decision clearly states that Vietnam Sports Day is held annually to attract all classes of the people and the movement for physical training and healthy cultural sports activities.

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
Hôm kia lúc 20:24

Are there any trees in front of your house?

Bình luận (0)
phamthuhuong2009
Hôm kia lúc 20:26

are there any trees in front of your house

Bình luận (0)
trần bảo an
Hôm kia lúc 21:13

Are there any trees in front of the house?

 

Bình luận (1)
Ami Trần
13 tháng 4 lúc 9:26

ucche

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
13 tháng 4 lúc 11:16

Câu trả lời sẽ là : I'm in/at .....

Bình luận (0)

Núi rừng dang tay che bộ đội.

Bình luận (0)
Đỗ Na
Hôm qua lúc 21:10

Núi rừng dang tay che bộ đội

 

Bình luận (0)
Thùy Linh
Nguyễn Việt Lâm
12 tháng 4 lúc 20:34

Tổng 3 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3

Mà 34 không chia hết cho 3 nên không tồn tại 3 số thỏa mãn yêu cầu đề bài

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
11 tháng 4 lúc 20:42

Chiều dài hình chữ nhật là:

  54 : 2 - 9 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

   9 . 18 = 162 (cm2)

Đáp số: 162 cm2

Bình luận (2)
Vũ Sơn Anh
11 tháng 4 lúc 20:43

dd

 

Bình luận (0)
I love Dream and Aphmau
11 tháng 4 lúc 20:44

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

(54:2)-9=18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là

18x9=162(cm2)

Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là 162 cm2

 

Bình luận (0)

3744 : y = 1273 - 158 x 8

3744 : y = 1273 - 1264

3744 : y = 9

            y = 3744 : 9

            y = 416

(P/s: Mình làm chậm để cho bạn hiểu đó nha! :3)

Chúc bạn học tốt!! ^^

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
10 tháng 4 lúc 18:17

`3744:y=1273-158×8`

`quad 3744:y=1273-1264`

`quad 3744:y=9`

`quad y=3744:9=416`

Vậy `y=416`

Bình luận (0)
hoàng thu trang
11 tháng 4 lúc 17:15

y=416

chúc bn hk tốt

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hoàng
10 tháng 4 lúc 16:41

1/5 của 3m là : 

3 : 5 = 3/5 (m)

Đáp số : 3/5 m

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
10 tháng 4 lúc 18:18

Đổi `3m=300cm`

`=>1/5` của 3m

`=1/5×300cm`

`=60cm`

Bình luận (0)
hoàng thu trang
11 tháng 4 lúc 17:24

3m=30dm

vậy 1/5 của 30dm là 6dm

Đ/S:6dm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN