Nguyễn Lê Huy Hoàng
3 giờ trước (21:22)

Gọi số cần tìm là x ta có

\(x-12+24=87\\ \\\Rightarrow x+12=87\\ \Rightarrow x=87-12=75\)

Bình luận (2)
hami
3 giờ trước (21:23)

75

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (22:42)

75 nhá

 

Bình luận (0)
Bảy Ngô
5 giờ trước (19:01)

giúp mình với 

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thư
POP POP
16 giờ trước (8:40)

BC= 6dm 5cm= 65cm

AB= BC - 15cm= 65cm - 15cm= 50cm

CD= BC + 2dm= BC + 20cm= 65cm+20cm= 85cm

Độ dài đường gấp khúc ABCD dài:

ABCD= AB + BC + CD= 50 + 65+ 85=200(cm)

Bình luận (0)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
13 giờ trước (10:59)

   

Bình luận (0)
NGUYỄN THANH TÀI
23 tháng 9 lúc 7:24

`80` `504` `572`

Bình luận (0)
min ^^
23 tháng 9 lúc 11:39

80 504 572 

Bình luận (0)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
Hôm kia lúc 19:05

80 540 572

Bình luận (0)
mahiishiina.1401
22 tháng 9 lúc 21:39

Bước 1: đổ đầy can 5 lít
Bước 2: đổ nước từ can 5 lít sang can 2 lít đến khi đầy can 2 lít. Lúc đó can 5 lít còn 5-2=3 lít nước. Can 2 lít đầy
Bước 3: đổ hết nước ở can 2 lít đi, đổ tiếp nước từ can 5 lít sang can 2 lít sao cho đầy can 2 lít. Lúc này can 5 lít còn 3-2=1 lít nước. Xong bài tập. Nhờ tích đúng cho mình 

Bình luận (1)
tuấn nguyễn
22 tháng 9 lúc 21:41

dùng 2 can đó là : 

5 - 2 = 3 lít

lấy được 1 l ở nước bể là 

3 - 2 = 1

Bình luận (0)
xu zianghồ2011^^
21 tháng 9 lúc 19:19

Tham kharo

*Những từ ngữ gợi tả sắc nắng: - nắng chói - nắng ửng -nắng vàng -đỏ nắng -nắng hồng *Nắng là món quà vô giá mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người. Mỗi mùa, nắng lại có một màu sắc riêng, một cảm giác riêng và một linh hồn riêng.
Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
21 tháng 9 lúc 8:24

          tham khảo

Đầu tiên đổ đầy 5 lít

Sau đó đổ can 5 lít vào can 2 lít sao cho can 2 lít đầy

Khi ấy trong can 5 lít còn lại 3 lít

Sau đó, đổ nước trong can 2 lít ra 

Rồi đổ can 5 lít còn thừa hồi nãy(3 lít) đổ vào can 2 lít sao cho can 2 lít đầy 

Khi ấy trong can 5 lít chỉ còn 1 lít

 

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
19 tháng 9 lúc 20:36

giá trị : 20000000

Bình luận (1)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
19 tháng 9 lúc 21:34

Giá trị của chữ số 2 trong 27 156 934 là 20 000 000

Bình luận (0)
shu ei
19 tháng 9 lúc 20:27

783

Bình luận (0)
ta tien dat
20 tháng 9 lúc 19:04

738

Bình luận (0)
Trương Tuệ Giang
22 tháng 9 lúc 21:10

 783

Bình luận (0)