Nguyễn Khánh Quỳnh
1 giờ trước (15:23)

a, Mùa xuân đến, quê em lại tưng bừng mở hội đua thuyền ở đâu ?

b, Cái gì được đánh số thứ tự và trang trí màu sắc rất đẹp ?

c, Không khí lễ hội như thế nào ?

Bình luận (1)
Liah Nguyen
1 giờ trước (15:25)

Mùa xuân đến, quê em lại tưng bừng mở hộ đua thuyền ở đâu?

Cái gì được đánh số thứ tự và trang trí màu sắc rất đẹp?

Không khí lễ hội thế nào?

Bình luận (0)
nguyễn quỳnh chi
3 giờ trước (13:56)

trả lời đê

Bình luận (1)
....
3 giờ trước (13:57)

Anser reply image

 
Bình luận (2)
Liah Nguyen
3 giờ trước (13:58)

Gọi số cần tìm là x, theo đề bài ta có:

 x + 20 + 55 = 87

 x + 75 = 87

 x         = 12

Vậy số cần tìm là 12

Bình luận (3)
_Sunn So Sad_
6 giờ trước (10:29)
Bình luận (0)
Phùng Kim Thanh
7 giờ trước (9:54)

cô còn lại số chiếc bút mực là:

35 :7 x 1 = 5(chiếc)

Đ/S: 5 chiếc

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Sơn
6 giờ trước (10:39)

Cô còn lại số chiếc bút mực là:

             35 : 7 . 1 = 5 (chiếc)

                             Đáp số: 5 chiếc bút mực

Bình luận (0)
Việt Anh Vũ
6 giờ trước (10:56)

Cô còn lại số chiếc bút mực là:

             35 : 7 . 1 = 5 (chiếc)

                             Đáp số: 5 chiếc

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 giờ trước (21:03)

Ông còn lại:

48-6=42(khúc)

Bình luận (1)
Đan Khánh
20 giờ trước (21:03)

42 khúc gỗ

Bình luận (0)
《Danny Kazuha Asako》
20 giờ trước (21:04)

Bài giải:

Số khúc gỗ ông thợ còn lại là: 

             48 - 6 = 42 ( khúc gỗ)

                  Đáp số: 42 ( khúc gỗ)

Bình luận (0)
Vân Vui Vẻ
9 giờ trước (8:05)

2457 viết đc tất cả là:

2457; 2475; 2547; 2574; 2745; 2754; 4257; 4275; 4527; 4572; 4725; 4752; 5247; 5274; 5427; 5472; 5724; 5742; 7245; 7254; 7425; 7452; 7524; 7542

⇒ Viết đc 24 số có số 4

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN