sy pham van
Xem chi tiết
Anh Phạm
Xem chi tiết
Anh Phạm
Hôm qua lúc 19:37

Mong mn giúp mình với ạ.

Bình luận (0)

Câu 2: viết các số: A. Tròn trăm lớn hơn 38 879 và nhỏ hơn 39 355: 39 000

B. Tròn nghìn lớn hơn 56 456 và nhỏ hơn 61 070 theo thứ tự giảm dần:61 000,59 000 ,58 000,57 000

câu 3:

số học sinh khối 5 là:  1408+497=1905(học sinh)

cả hai khối của trường tiểu học đó có số học sinh là:

1408+1905=3313(học sinh)

đáp số:3313 học sinh

Bình luận (0)
Hung Duy
Xem chi tiết
Hào Lê Thị
23 giờ trước (19:45)

Diện tích thửa ruộng:

\(19\times8=152m^2\)

Diện tích tròng rau muống:

\(5\times5=25m^2\)

Diện tích trồng lúa:

\(152-25=127m^2\)

Bình luận (0)
Anh Phạm
Xem chi tiết
Phước Lộc
Hôm qua lúc 18:22

a) 10 001

b) 9 876

c) 10 234

d) 1 023

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Bảo Thư
Hôm qua lúc 18:22

bài 1: a] số nhỏ nhất có năm chữ số và là số lẻ:...10001......... b] số lớn lớn có bốn chữ số khác nhau:......9876........ c] số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau:......10234..... d] số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau:.1023.....

Bình luận (0)
Anh Phạm
Hôm qua lúc 18:18

Mong mn giúp mình với ạ.

Bình luận (0)
lin phạm
Xem chi tiết
lin phạm
Hôm qua lúc 18:13

mong mn giúp đỡ tớ với ạ!

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 giờ trước (22:21)

a: 10001

b: 9876

c: 10234

d: 1023

Bình luận (0)
Long Sơn
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Hôm qua lúc 8:06

4168,4186,4618,4681,4861, 4816,8641,8461,8164,8146,8416,8614

Chắc vậy đúng ko nhỉ 

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Hôm qua lúc 9:43

Các số có thể lập được:

4168; 4186; 4618; 4681; 4816; 4861;

6148; 6184; 6418; 6481; 6814; 6841;

8146; 8164; 8416; 8461; 8614; 8641.

Vậy có 18 số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bình luận (0)
lin phạm
Xem chi tiết
lin phạm
6 tháng 2 lúc 21:22

mong mn giúp đỡ mình với ạ

Bình luận (0)
lin phạm
Xem chi tiết
lin phạm
6 tháng 2 lúc 19:01

mong mn giúp mình với ạ!

Bình luận (0)
Nguyen Chung (Đen chung)
Xem chi tiết
POP POP
6 tháng 2 lúc 9:53

Nếu tuổi con gấp lên 4 lần thì tuổi con bằng 4/5 tuổi mẹ

Vậy khi tuổi con gấp 4 lần thì tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:

1: 4/5= 5/4 (lần)

Bình luận (0)
Dung Phan
Xem chi tiết
Sunshine
5 tháng 2 lúc 20:58

Lấy 1 quả cân 200 g rồi cân lấy 200g muối, cân sẽ cân bằng nếu muối có khối lượng 200g. Sau đó cất quả cân 200g, chia muối sao cho 2 cân thăng bằng ta có 100g muối

Bình luận (0)