Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 1485
Điểm GP 131
Điểm SP 876

Người theo dõi (51)

Rồng Thần
Vân⨳Ly
Khánh Nguyễn
⑧~~MINH~~⑧

Đang theo dõi (139)

Phong Thần
⑧~~MINH~~⑧
Lazyboy
Thuý Hồng
^JKIES Nguyễn^