Hình 1

-Hệ tiêu hóa :

+ Các cơ quan :miệng, ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá

+Chức năng: Giúp cơ thể tiêu hoá thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Hệ hô hấp: 

+ Các cơ quan : Mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi

+ Chức năng : Giúp cơ thể trao đổi khí (O2 và CO2)

-Hệ bài tiết : 

+Cơ quan:Thận, ống dẫn nước tiểu, tuyến mồ hôi.. và bóng đái.

+ Chức năng : 

💧Bài tiết nước tiểu, chất thải

💧Duy trì tính ổn định của môi trường trong

Hình 2

- Hệ tuần hoàn :

+Các cơ quan: Tim và hệ mạch 

+Chức năng : 

💧Tuần hoàn máu, lưu thông bạch huyết, đổi mới nước mô

💧Vận chuyển các chất trong cơ thể tới nơi cần thiết, giúp cho sự trao đổi chất ở tế bào

- Hệ vận động : 

+Các cơ quan : chỉ có Cơ nhưng hình không có xương.

+Chức năng : Giúp cơ thể vận động

Hình 3

- Hệ thần kinh: 

+Các cơ quan: Não, tuỷ sống, dây thần kinh và hạch thần kinh

- Chức năng : Điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của cơ thể bằng xung thần kinh.

- Hệ vận động : 

Các cơ quan : Có xương nhưng hình không có cơ 

- Chức năng : Giúp cơ thể vận động 

 

 

Bình luận (0)
Admin
Hôm kia lúc 15:35

* Hình 1 : 

Hệ cơ quan

 

Các cơ quan trong từng hệ cơ quan

Chức năng của hệ cơ quan

Hệ tiêu hoá

 

Miệng, ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá

Giúp cơ thể tiêu hoá thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Hệ hô hấp

 

Mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi

Giúp cơ thể trao đổi khí (O2 và CO2)

Hệ bài tiết

 

Thận, ống dẫn nước tiểu, tuyến mồ hôi.. và bóng đái

Bài tiết nước tiểu, chất thải

Duy trì tính ổn định của môi trường trong

 

Bình luận (0)
Admin
Hôm kia lúc 15:36

* Hình 2 :

Hệ cơ quan

Các cơ quan trong từng hệ cơ quan

Chức năng của hệ cơ quan

Hệ tuần hoàn

      Tim và hệ mạch

- Tuần hoàn máu, lưu thông bạch huyết, đổi mới nước mô

- Vận chuyển các chất trong cơ thể tới nơi cần thiết, giúp cho sự trao đổi chất ở tế bào

 
Bình luận (0)
Đỗ Quyên
25 tháng 1 lúc 17:28

Để trả lời tốt các câu hỏi trên, cô gửi các em một số bài học, video, thông tin tham khảo để các em học thêm nhiều từ vựng cho chủ đề này và rèn luyện kĩ năng nói nhé.

1. https://hoc24.vn/ly-thuyet/unit-7-pollution.4856

2. https://hoc24.vn/ly-thuyet/unit-9-natural-disasters.4858

3. https://www.ted.com/topics/environment

Chúc các em học tập tốt ❤

Bình luận (0)
Đom Đóm 🎋
25 tháng 1 lúc 17:31

Are there any environmental problems in your country?

Yes … we have a serious issue with pollution levels in some of our big cities … exhaust fumes from cars and lorries are definitely one reason for the problem but we also have a lot of heavy industry in some areas and this also results in poor air quality …

Bình luận (1)
Đom Đóm 🎋
25 tháng 1 lúc 17:33

Do you think pollution is a big problem nowadays?

 

Yes, definitely. Air and water pollution are huge issues in the modern world... The air pollution problem is especially grave due to the increasing amount of exhaust fumes, which are produced by cars, and result into a poor air quality.

 

Bình luận (0)
Thu Hồng
17 tháng 1 lúc 0:35

Chào bạ Ank Lan, mình mạnh dạn đoán đề là viết lại câu sao cho nghĩa không đổi hehe

1. I promise to be home before midnight.       I'll be home before midnight(, I promise).

 2. Ann came here for the meeting with the director.         Ann came here in order to meet the director.

3. Do you want me to warm the milk for you?            Shall I warm the milk for you?

4. I'd like you to go to the shop for me.          Will you please go to the shop for me?

5. Don't make so much noise,please. I'm working.          Will you please be/make less noisy? I'm working.

 

Chúc bạn học vui nha! banh

Like cho mình để mình biết bạn đồng ý với đáp án mình đưa ra nhé!

Bình luận (0)
Trúc Giang
12 tháng 1 lúc 15:35

- Khi bay vào bầu khí quyển của Trái Đất thì những khối đá này sẽ cọ xát với bầu khí quyển làm những khối đá này bị nóng chảy và phát sáng => Xuất hiện hiện tượng "sao băng"

- Có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng thành nhiệt năng

 

Bình luận (0)

khi chúng đi vào trong đầu khí quyển,các khối đá sẽ va vào bầu khí quyển làm các khối đã bị nóng chảy và sẽ phát sáng.sẽ sinh ra hiện tượng sao băng.

vậy ta có các sự chuyển hóa năng lượng từ động năng⇒nhiệt năng.

 

Bình luận (0)
Khánh Huyền
12 tháng 1 lúc 16:47

-Khi bay vào không khí của Trái Đất các khối đá nhỏ đã cọ xát với bầu khí quyển và nóng chảy trong khí quyển nhờ đó mà đã có ra hiện tượng sao băng=>nó đã chuyển hóa từ động năng thành nhiệt năng.

 

 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
28 tháng 12 2020 lúc 9:08

a) SO2   +  Ba(OH)2    → BaSO3  +  H2O

b) nBa(OH)2  = \(\dfrac{115,425}{171}\)=0,675 mol = nBaSO3 

=> mBaSO3 = 0,675 . 217 = 146,475 gam

c) nSO2 = nBa(OH)2 = 0,675mol

=> V SO2 = 0,675.22,4= 15,12 lít

Bình luận (0)

a) SO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2OSO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2O

b) mBaSO3=146,475gmBaSO3=146,475g

c) VSO2=15,12lVSO2=15,12l

Giải thích các bước giải:

a) Phương trình hoá học:

SO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2OSO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2O

b) Số mol Ba(OH)2Ba(OH)2 phản ứng:

nBa(OH)2=mBa(OH)2MBa(OH2=115,425171=0,675molnBa(OH)2=mBa(OH)2MBa(OH2=115,425171=0,675mol

Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nBaSO3=nBa(OH)2=0,675molnBaSO3=nBa(OH)2=0,675mol

Khối lượng BaSO3BaSO3 tạo thành:

mBaSO3=nBaSO3.MBaSO3=0,675.217=146,475gmBaSO3=nBaSO3.MBaSO3=0,675.217=146,475g

c) Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nSO2=nBa(OH)2=0,675molnSO2=nBa(OH)2=0,675mol

Thể tích SO2SO2 tham gia phản ứng:

VSO2=nSO2.22,4=0,675.22,4=15,12l

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
21 tháng 12 2020 lúc 9:43

a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \(\dfrac{6,72}{22,4}\).44+ 7,2 -\(\dfrac{11,2}{22,4}\).32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.

Bình luận (3)
Hậu Lê◣◟◞◢
23 tháng 12 2020 lúc 5:43

a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.

Bình luận (3)
Tuan Nguyen MC
24 tháng 12 2020 lúc 18:33

a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.

Xong rồi nè bn:)

Bình luận (1)
Hắc Từ Ân
21 tháng 12 2020 lúc 20:51

mk xin lớp 8.

Bình luận (1)
Bùi Thị Thúy Ngân
19 tháng 9 2018 lúc 20:20

Bài làm

Sáng hôm nay, tôi và mấy cô bạn rủ nhau ra công viên chơi. Các bạn đều những cô bé nhát gan nên khi thấy có một con chó chạy ngang qua, cả lũ vội co rúm nình lại , nhảy chồm lên ghế đá. Còn riêng tôi, tôi chẳng hề thấy sợ. Tôi nhìn theo chú , chợt nhớ tới Bob , chú chó béc-giê của tôi.

Tôi còn nhớ , hai năm về trước , khi gia đình tôi mới chuyển nhà lên thành phố, bà nội tặng cho gia đình tôi một chú béc-giê nhỏ xíu, khoảng một tháng tuổi. Bố tôi rất yêu động vật , đặc biệt là chó, bố bảo đó là con vật rất gần gũi với con người, vừa thông minh lại vừa trung thành . Còn tôi , tôi không thích động vật, thậm chí còn sợ nữa, nhất là chó, chỉ cần nghe nó sủa là tôi đã đủ bực mình . Chính vì cái tính ấy mà tôi thấy chẳng hứng thú gì với con béc-giê bà tặng. Nhưng cũng phải khách quan công nhận con chó đẹp và rất dễ thương. Mắt nó to đen có viền vàng xung quanh,tai nhọn hoắt , lông đen vàng, rất mượt...

Vào hôm sinh nhật tôi, mẹ tặng tôi một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng và những ngôi sao lóng lánh. Mẹ bảo tôi là ngôi sao, mẹ là vầng trăng che chở cho ngôi sao. Món quà của mẹ thật có ý nghĩa. Mẹ rất yêu tôi, đang đi công tác mẹ đã cố gắng về kịp để trao quà cho tôi. Thế mà, trong lúc tôi bất cẩn , thằng em nghịch ngợm đã vứt chiếc vòng vào đâu đó, tìm mãi không thấy. Tôi vừa tiếc vừa hoảng sợ. Sẽ phải nói với mẹ thế nào? Tôi không muốn phụ làng yêu của mẹ. Trong lúc tôi đang rốt bời bời thì con béc-giê từ đau chạy tới , trên miệng nó ngậm chiếc vòng của tôi. Mừng quá, tôi chạy đến giật lấy chiếc vòng rồi chạy đi. Chợt tôi khựng lại khi nghe tiếng nó sủa . Tôi quay lại, xoa đầu nó, cuống quýt cảm ơn. Nó dụi dụi đầu vào tay tôi. Từ đó, tôi và chú béc-giê trở thành đôi bạn thân. Tôi đặt tên nó là ''Bob'', nhiều lúc còn âu yếm gọi nó là ''Bobby'' .

Thấm thoắt hai năm trôi qua . Giờ Bobby đã trưởng thành. Nó có tư thế của một chú chó dũng cảm, mạnh mẽ. Bob khoác lên mình bộ lông vàng lửa pha lẫn đen, đôi mắt đen và sâu hình hạt hạnh nhân, luôn ánh lên vẻ tinh nhanhlinh hoạt. Nó có một chiếc đuôi thõng xuống, hơi cong. Đôi tai Bob dựng đứng và hơi nhô ra trước. Nó có bàn chân tròn,to, đầy vẻ mạnh mẽ. Mấy bác hàng xóm sang chơi , biết là ''người nhà'' , Bob không bao giờ sủa mà chỉ vẫy vẫy đuôi tỏ ý vui mừng .Ai vào ngà cũng khen Bob đẹp , thông minh, nhanh nhẹn... Ai cũng ước ao nhà mình có một con chó như Bob. Bob không chỉ là một người lính dũng cảm của gia đình tôi mà còn là bạn thân ,vệ sĩ dũng mãnh của tôi. Thỉnh thoảng rảnh, tôi đưa Bob đi dạo. Có Bob đi cùng, tôi chẳng sợ gì cả.

Rồi một hôm, khi tôi và Bob đang dạo trong công viên, tôi chợt nhìn thấy một con chó mực rất dữ tợn, lông đen như cột nhà cháy với hai đốm lửa Không chỉ thế, quanh mép con mực sùi đầy nước bọt. Tôi nghĩ chắc chấn con chó này bị dại. Tôi vội thúc Bob né sang đường, đi nhanh để về nhà. Vừa lúc đó, con mực lao đến , định cắn tôi. Tôi sợ quá, hai chân cứng đờ, mắt nhắm tịt lại. Khi đã hoàng hồn , mở mắt ra tôi thấy Bob và con chó hoang đang đánh nhau. Thì r, khi con chó dại chưa kịp cắn tôi thì Bob đã lao đến, cắn nó để cứu tôi. Hai con chó giằng co, đu đẩy nhau, lộn qua lộn lại, cuối cùng, trước sự dũng mãnh của Bob , con chó hoang vừa rên ư ử vừa bỏ chạy.

Hôm sau đi học, tôi rất vui vì được điểm 10 môn ngữ văn. Tôi chạy tung tăng về nhà, muốn khoe ngay với ba mẹ, với Bob. Nhưng , bước vào cửa, tôi chẳng thấy Bob đón tôi như mọi khi, hóa ra , Bob đang nằm trong cũi. Bác sĩ thú y nói Bob bị dại, phải cách li . Tôi bần thần cả người. Tôi nhớ , vì cứu tôi mà Bob đã bị lây bệnh từ con chó hoang . Liệu Bob có trách tôi không? Tôi nhìn Bob trong cơn dại mà không cầm được nước mắt . Tôi thương Bob quá nhưng không làm gì được . Bob ơi, tôi không còn được Bob nữa rồi.

Bob và tôi giờ đã ở hai thế giới khác nhau. Tôi nhớ Bob quá . Bob đã làm tròn nghĩa vụ của một người bạn còn tôi thì không. Bob ơi, mày có thể quay lại chơi với tao không?

Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!

vui

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
19 tháng 9 2018 lúc 20:27

I. Mở bài: giới thiệu kỉ niệm với con vật nuôi mà em yêu thích Từ nhỏ, em đã rất thích nuôi chó, chính vì thế mà sinh nhật vừa rồi mẹ mua cho em con chó vì em đã có thành tích học tập tốt. mặc dù e rất thích nuôi chó nhưng ba mẹ không cho, chính vì thế được tặng con chó em rất vui. E đặt tên cho nó là “ Mít”, bởi vì nó mũm mĩm như hột mít. Có một kỉ niệm em rất tự hào về Mít, nó đã giúp một bà cụ tìm lại được túi từ thằng ăn cướp. II. Thân bài: kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích 1. Tả con chó: - Con chó là giống chó Nhật - Nó cao to và khỏe mạnh - Nó có bộ lông đen có vài đốm vàng vàng - Mắt nó đen long - Miệng lúc nào cũng lè lưỡi rất dễ thương - Cái đuôi bao giờ cũng ngheo ngẩy 2. Kỉ niệm với con vật nuôi - Một lần e dắt nó đi dạo công viên - Tụi em đang ngồi chơi ở bãi cỏ thì nghe tiếng kêu “ cướp…. cướp….” - E hốt hoảng đứng dậy xem - Không biết tựu lúc nào Mít đã lao tới và căn tên cướp - Mọi người vây quanh đánh tên cướp và lấy lại túi xách cho một bà cụ - Ai cũng trầm trò con chó này ngoan và giỏi - Lúc đó em cảm thấy rất tự hào về mít 3. Con chó có những tính cách như thế nào: - Ăn rất nhiều - Thích đi dạo - Nó vừa là người bạn chia ngọt sẻ bùi vừa là người vệ sĩ trung thành của em. III. Kết bài: - Nêu cảm nghĩ của em về con chó - Em sẽ chăm sóc nó như thể nào để nó tốt hơn

Bình luận (2)
Liana
22 tháng 1 2019 lúc 12:56

I. Mở bài: giới thiệu kỉ niệm với con vật nuôi mà em yêu thíchTừ nhỏ, em đã rất thích nuôi chó, chính vì thế mà sinh nhật vừa rồi mẹ mua cho em con chó vì em đã có thành tích học tập tốt. mặc dù e rất thích nuôi chó nhưng ba mẹ không cho, chính vì thế được tặng con chó em rất vui. E đặt tên cho nó là “ Mít”, bởi vì nó mũm mĩm như hột mít. Có một kỉ niệm em rất tự hào về Mít, nó đã giúp một bà cụ tìm lại được túi từ thằng ăn cướp.

II. Thân bài: kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích1. Tả con chó:- Con chó là giống chó Nhật- Nó cao to và khỏe mạnh- Nó có bộ lông đen có vài đốm vàng vàng- Mắt nó đen long- Miệng lúc nào cũng lè lưỡi rất dễ thương- Cái đuôi bao giờ cũng ngheo ngẩy2. Kỉ niệm với con vật nuôi- Một lần e dắt nó đi dạo công viên- Tụi em đang ngồi chơi ở bãi cỏ thì nghe tiếng kêu “ cướp…. cướp….”- E hốt hoảng đứng dậy xem- Không biết tựu lúc nào Mít đã lao tới và căn tên cướp- Mọi người vây quanh đánh tên cướp và lấy lại túi xách cho một bà cụ- Ai cũng trầm trò con chó này ngoan và giỏi- Lúc đó em cảm thấy rất tự hào về mít3. Con chó có những tính cách như thế nào:- Ăn rất nhiều- Thích đi dạo- Nó vừa là người bạn chia ngọt sẻ bùi vừa là người vệ sĩ trung thành của em.

III. Kết bài:- Nêu cảm nghĩ của em về con chó- Em sẽ chăm sóc nó như thể nào để nó tốt hơn

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
20 tháng 8 2018 lúc 21:47
STT Tên dụng cụ, thiết bị và mẫu Cách sử dụng
1

Các máy móc:

+Kính hiển vi

+Kính lúp

+Bộ hiển thị dữ liệu

+

- Để quan sát vật mà mắt thường không thể nhìn thấy, quan sát cấu tạo bên trong vật

- Để phóng to những vật nhỏ như kim , chữ viết

- Để hiển thị những dữ liệu liên quan đến vật muốn tìm hiểu

2

Mô hình, mẫu vật thật:

+Tranh ảnh

+Băng hình KHTN 7

+

- Để giúp mình hình dung, quan sát

- Để quan sát hình ảnh của vật

3

Dụng cụ thí nghiệm:

+Ông nghiệm

+Gía để ống nghiệm

+Đèn cồn và giá đun

+

- Để đựng dung dịch trong thí nghiệm

- Để đựng ống nghiệm ngay ngắn

- Làm thí nghiệm liên quan đến chưng cất, nung nấu

Nguồn: nguyen thi vang

Bình luận (0)
luong nguyen
14 tháng 8 2018 lúc 21:03

_ Về cấu tạo: + Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú. + Não người có nhiều khúc cuộn não => tăng diện tích bề mặt, tăng noron (là trung tâm của các phản xạ có điều kiện) _ Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có: + Vùng vị giác + Vùng hiểu tiếng nói + Vùng hiểu chữ viết + Vùng vận động ngôn ngữ => Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.

Bình luận (2)
lô vỹ vy vy
21 tháng 8 2018 lúc 14:21

Những điểm tiến hóa của người hơn của thú:

- Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng hai chân.

- Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.

Bình luận (0)
Danh sách nhận thưởng hàng tuần Danh sách nhận thưởng hàng tháng