Các chuyên đề môn Toán

Toán lớp 11

Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương II. Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân Chương III. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm Chương IV. Quan hệ song song trong không gian Chương V. Giới hạn. Hàm số liên tục Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương II. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân Chương III. Giới hạn. Hàm số liên tục Chương IV. Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian Chương V. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm Chương VI. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương VII. Quan hệ vuông góc trong không gian Chương VIII. Các quy tắc tính xác suất Chương IX. Đạo hàm Chương VI. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương VII. Đạo hàm Chương VIII. Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu song song Chương IX. Thống kê và xác suất Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT Chương II. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN Chương III. Giới hạn. Hàm số liên tục Chương 4: GIỚI HẠN Chương IV. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Chương 5: ĐẠO HÀM Chương V. Một số yếu tố thống kê và xác suất Ôn tập cuối năm môn Đại số 11 Chương VI. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Chương VII. Đạo hàm Chương 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG Chương VIII. Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu song song Chương 3: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Toán lớp 10

Chương I: Mệnh đề Toán học. Tập hợp Chương I: Mệnh đề và Tập hợp Chương I: Mệnh đề và tập hợp Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Chương III: Hàm số và đồ thị Chương III: Hệ thức lượng trong tam giác Chương III: Hàm số bậc hai và đồ thị Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ Chương IV: Vectơ Chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác Chương 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH Chương V: Đại số tổ hợp Chương V: Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm Chương V: Vectơ Chương 5: THỐNG KÊ Chương VI: Một số yếu tố thống kê và xác suất Chương VI: Thống kê Hoạt động thực hành trải nghiệm Chương 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Chương VII: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương VI: Hàm số, đồ thị và ứng dụng Hoạt động thực hành và trải nghiệm Ôn tập cuối năm môn Đại số Chương VII: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương VII: Bất phương trình bậc hai một ẩn Thực hành phần mềm GeoGebra Chương VIII: Đại số tổng hợp Chương VIII: Đại số tổ hợp Chương 1: VECTƠ Chương IX: Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển Chương IX: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG Chương X: Xác suất Bài tập ôn tập cuối năm Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Hoạt động thực hành và trải nghiệm Ôn tập cuối năm môn Hình học

Toán lớp 8

Chương 1 Đa thức nhiều biến Chương 2 Phân thức đại số Chương 3 Hàm số và đồ thị Chương 4 Hình học trực quan Chương 5 Tam giác. Tứ giác Chương 1 Đa thức Chương 2 Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng Chương 3. Tứ giác Chương 4 Định lí Thales Chương 5 Dữ liệu và biểu đồ Chương 6 Một số yếu tố thống kê và xác suất Chương 7 Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 8 Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng Hoạt động thực hành trải nghiệm Tập 1 Chương 6 Phân thức đại số Chương 7 Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất Chương 8 Mở đầu về tính xác suất của biến cố Chương 9 Tam giác đồng dạng Chương 10 Một số hình khối trong thực tiễn Hoạt động thực hành trải nghiệm Tập 2 Chương I. Biểu thức đại số Phép nhân và phép chia các đa thức Chương II. Các hình khối trong thực tiễn Phân thức đại số Chương III. Định lí Pythago. Các loại tứ giác thường gặp Phương trình bậc nhất một ẩn Chương IV. Một số yếu tố thống kê Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương V. Hàm số và đồ thị Ôn tập cuối năm phần số học Chương VI. Phương trình Tứ giác Chương VII. Định lí Thales Đa giác. Diện tích của đa giác Chương VIII. Hình đồng dạng Tam giác đồng dạng Chương IX. Một số yếu tố xác suất Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Toán lớp 7

Chương I. Số hữu tỉ Chương II. Số thực Chương III. Hình học trực quan Chương IV. Góc. Đường thẳng song song Chương V. Một số yếu tố thống kê và xác suất Chương VI. Biểu thức đại số Chương VII. Tam giác Chương I. Số hữu tỉ Chương II. Số thực Chương III. Góc và đường thẳng song song Chương IV. Tam giác bằng nhau Chương V. Thu thập và biểu diễn dữ liệu Hoạt động thực hành trải nghiệm Chương VI. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến Chương VIII. Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố Chương IX. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Chương X. Một số hình khối trong thực tiễn Chương 1. Số hữu tỉ Chương 2. Số thực Chương 3. Các hình khối trong thực tiễn Chương 4. Góc và đường thẳng song song Chương 5. Một số yếu tố thống kê Chương 6. Các đại lượng tỉ lệ Chương 7. Biểu thức đại số Chương 8. Tam giác Chương 9. Một số yếu tố xác suất Hoạt động thực hành trải nghiệm Đại số lớp 7 Chương I : Số hữu tỉ. Số thực Chương II : Hàm số và đồ thị Chương III : Thống kê Chương IV : Biểu thức đại số Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương II : Tam giác Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác Violympic toán 7