Nguyễn acc 2
16 tháng 1 lúc 23:43

vâng ạ

Bình luận (7)

Hôm nay cô đăng muộn vậy luôn ạ:<<

Mà e cũng thấy nhiều trường hợp như vậy nhưng nhắc nhở các bạn ko nghe còn cãi cô ạ!!

Bình luận (69)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
16 tháng 1 lúc 23:45

sao cô đăng muộn v ạ:<

Bình luận (11)
Danh sách nhận thưởng hàng tuần Danh sách nhận thưởng hàng tháng