Hà Đức Thọ
Xem chi tiết
Khánh Linh
16 tháng 1 lúc 10:50

Chúc mừng nhiệm kì mới

Bình luận (3)
Dzịt
16 tháng 1 lúc 11:34

Hy vọng những bạn CTV mới trong nhiệm kỳ lần này đều sẽ có trách nhiệm và làm việc đàng hoàng ha :33

Bình luận (5)
POP POP
16 tháng 1 lúc 16:06

Kì này các bạn CTV sẽ được xem xét về độ tuổi, số lượng câu trả lời, số lượng GP, độ hoạt động gần đây, mức độ cống hiến với cộng đồng và đánh giá chung về thái độ làm việc - sinh hoạt. Các bạn yên tâm là sẽ lọc ra một đội ngũ CTV vừa chuyên môn vừa đạo đức!

Bình luận (11)
Nguyền Hoàng Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (22:16)

Xét tứ giác AMND có

AM//ND

AM=ND

=>AMND là hbh

Xét tứ giác BMNC có

BM//CN

BM=CN

=>BMNClà hbh

Bình luận (0)
Haluxi
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (22:17)

Gọi số tiền mua vở và số tiền mua bút lần lượt là a,b

Theo đề, ta có: 0,9a+0,85b=176000 và a+b=200000

=>a=120000 và b=80000

Bình luận (0)
Long Sơn
Xem chi tiết
@DanHee
5 giờ trước (20:21)

\(VT=\left(x-y\right)\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)\\ =x^4-x^3y+x^3y-x^2y^2+x^2y^2-y^4\\ =\left(x^4-y^4\right)+\left(-x^3y+x^3y\right)+\left(-x^2y^2+x^2y^2\right)\\ =x^4-y^4=VP\)

Bình luận (0)
Song Thư
5 giờ trước (20:21)

\(VT=\left(x-y\right)\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)\)

\(=x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3-x^3y-x^2y^2-xy^3-y^4\)

\(=x^4+\left(x^3y-x^3y\right)+\left(x^2y^2-x^2y^2\right)+\left(xy^3-xy^3\right)-y^4\)

\(=x^4+0+0+0-y^4\)

\(=x^4-y^4=VP\left(dpcm\right)\)

Bình luận (4)
Thắng Phạm Quang
5 giờ trước (20:40)

\(\left(x-y\right)\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)=x^4-y^4\\ \Leftrightarrow x.x^3+x.x^2y+x.xy^2+x.y^3-y.x^3-y.x^2y-y.xy^2-y.y^3=x^4-y^4\\ \Leftrightarrow x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3-xy^3-x^2y^2-xy^3-y^4=x^4-y^4\\ \Leftrightarrow\left(x^4-y^4\right)+\left(x^3y-x^3y\right)+\left(x^2y^2-x^2y^2\right)+\left(xy^3-xy^3\right)=x^4-y^4\\ \Leftrightarrow x^4-y^4+0+0+0=x^4-y^4 \\ \Leftrightarrow x^4-y^4=x^4-y^4\left(đpcm\right)\)

Bình luận (8)
Nguyễn Văn Hóa
Xem chi tiết
7A11 Trần Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (22:39)

a: AB=căn 10^2-6^2=8cm

CN là phân giác

=>NA/CA=NB/CB

=>NA/3=NB/5=8/8=1

=>NA=3cm; NB=5cm

b: Xét ΔCKB vuông tại K và ΔCAN vuông tại A có

góc KCB=góc ACN

=>ΔCKB đồng dạng với ΔCAN

c: Xét ΔNAC vuông tại A và ΔNKB vuông tại K có

góc ANC=góc KNB

=>ΔNAC đồng dạng với ΔNKB

=>NA/NK=NC/NB

=>NA*NB=NK*NC

Bình luận (0)
Minh Bình
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
Xem chi tiết
Vũ Điệu Công
11 giờ trước (14:11)

loading...  

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)