traitimtrongvang
37 phút trước

a)

\(n_{O_2} = \dfrac{64}{32} = 2\ mol\Rightarrow n_O = 2.2 = 4\ mol\)

Số nguyên tử Oxi = \(4.6.10^{23} = 24.10^{23}\) nguyên tử.

Số phân tử Oxi = \(2.6.10^{23} = 12.10^{23}\) phân tử.

b)

\(d_{O_2/không\ khí} = \dfrac{32}{29} = 1,1\\ d_{N_2/không\ khí} = \dfrac{28}{29} = 0,97\)

Bình luận (0)

Conditional 1 or 2

2. If he(arrive) arrives late tomorrow, the teacher...will be. (be) angry

3. What (you/do) if you.

Câu này thiếu đề rồi, bạn bổ sung lại nhé! Vế còn thiếu rất quan trọng để chia động từ đấy! :)

4. If I (have) had wings, I..could fly... (can/fly)

5. If your son. behaves (behave) badly,..will.. you..plunish...(punish) him?

6. If you (be) were the president, what..would.... you..do... (do) to help the environment?

8. If I (have) had one million US dollars, I (bulld) would build more parks in our city.

9. Ngoc's mother is unhappy. If Ngoc (tidy)...tidied..her room every day, her mother (not be)..wouldn't be...so upset.

10. There isn't a garden at our house. If there (be).were...,we (grow)...would grow... vegetables.

Bình luận (0)
Mạc Uyển
1 giờ trước (15:42)

Conditional 1 or 2?

2. If he(arrive)arrive late tomorrow, the teacher..will be.. (be) angry

3. What (you/do)would you do if you.

4. If I (have)had wings, I..would fly... (can/fly)

5. If your son. (behave)behaves badly,...should . you..punish...(punish) him?

6. If you (be)were the president, what...would... you...do.. (do) to help the environment?

8. If I (have)had one million US dollars, I (bulld)would build more parks in our city.

9. Ngoc's mother is unhappy. If Ngoc (tidy)...tidied..her room every day, her mother (not be)..wouldn't be...so upset.

 

10. There isn't a garden at our house. If there (be)...was.,we (grow)....would grow.. vegetables.

 

Bình luận (0)
Đom Đóm 🎋
1 giờ trước (15:28)

- Nhân hóa: con hổ có tiếng nói, cảm xúc, trạng thái như con người.

 

- Ẩn dụ: dùng hình ảnh con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để nói về tâm trạng người Việt Nam bị giặc đô hộ.

 

- Điệp từ: "ta", "đâu" - khổ 3; "nơi" - khổ 5

 

- Liệt kê: những cảnh oai linh rừng thẳm của một thời (khổ 2, 3); những cảnh vật tầm thường của hiện tại (khổ 4).

 

=> Tác dụng: tăng sức gợi hình, gợi cảm, làm lời thơ giàu giá trị biểu đạt. Từ đó tạo nên những đặc sắc cho lời thơ và thành công của tác giả.

Bình luận (0)
Mạc Uyển
1 giờ trước (15:44)

3. Fill in the blanks with either first or second conditional

1. If you keep going in the rain, you (catch)may catch a cold

3. You would feel better if you (take)...took.... a short rest.

4. If you are asked by your parents, (you/tell)will you tell the truth?

 5. If she (be)were two years older, she (take)would take part in the contest.

6. The table (collapse-sập) will collapse if you stand on it.

7. She will give him your regards if she (see)sees him.

8. They (be)would be angry if you didn't inform them.

9. The teacher (not be)wouldn't be disappointed if I didn't do homework

10. Your grade will be higher if you (study)study harder.

11. You (be)will be healthier if you have a good diet.

12. What (happen)would happen if the moon disappeared?

Bình luận (0)
Violet
29 phút trước

Chào em, em tham khảo nhé!

1. If you keep going in the rain, you (catch) will catch a cold

3. You would feel better if you (take) took a short rest.

4. If you are asked by your parents, (you/tell) will you tell the truth?

5. If she (be) were two years older, she (take) would take part in the contest.

6. The table (collapse) will collapse if you stand on it.

7. She will give him your regards if she (see) sees him.

8. They (be) would be angry if you didn't inform them.

9. The teacher (not be) wouldn't be disappointed if I didn't do homework

10. Your grade will be higher if you (study) study harder.

11. You (be) will be healthier if you have a good diet.

12. What (happen) would happen if the moon disappeared?

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại hoc24.vn!

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
3 giờ trước (13:59)

3Fe + 2O2 --> Fe3O4                            4Al + 3O2    --> 2Al2O3

x ---------------> x/3                           y------------------> y/2

Theo đề bài \(\dfrac{\dfrac{x.232}{3}+\dfrac{y.102}{2}}{56x+27y}\) = \(\dfrac{283}{195}\)

Giải pt => x = 3y 

=> %mFe = \(\dfrac{mFe}{mFe+mAl}.100\%\)\(\dfrac{3y.56}{3y.56+27y}.100\%\) = 86,15%

<=> %mAl = 100 - 86,15 = 13,85%

Bình luận (0)
Huy Nguyen
3 giờ trước (13:29)

1. -Đoạn văn nói về việc dời đô của các vua thời Trung Quốc để làm tiền đề cho toàn bài.

-Để giải tỏa tâm trạng băn khoăn của không ít người trước việc dời đô, tác giả khẳng định dời đô là việc làm thường xuyên xảy ra trong lịch sử các triều đại phong kiến từ trước tới nay. Lí Công uẩn viện dẫn gương các triều vua thời cổ đại bên Trung Quốc cũng đã từng dời đô:

Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời ? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.

Đoạn này nêu tiền đề làm chỗ dựa cho lí lẽ mà tác giả sẽ trình bày ở những phần tiếp theo. Trong lịch sử phong kiến phương Bắc đã từng có chuyện dời đô và mang lại những kết quả tốt đẹp, cho nên việc dời đô của Lí Thái Tổ không phải là chuyện bất thường.

Nhà vua khẳng định các bậc đế vương khi quyết định dời đô đều nhằm mục đích mưu đồ nghiệp lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho quốc gia, dân tộc. Việc dời đô trên thì thuận theo mệnh trời (tức phù hợp với quy luật khách quan), dưới thì thuận theo ý dân (phù hợp với nguyện vọng của nhân dân) nôn kết quả là đều đem đến sự phát triển thịnh vượng cho quốc gia dân tộc.

Qua việc đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng ấy, tác giả khẳng định việc thay đổi kinh đô đối với triều đại nhà Lí là một tất yếu khách quan. Ý định dời đô của Lí Công Uẩn bắt nguồn từ thực tế lịch sử đồng thời thể hiện ý chí mãnh liệt của nhà vua cũng như của dân tộc ta hồi đó. Nhà vua muốn xây dựng và phát triển Đại Việt thành một quốc gia hùng mạnh trong tương lai.

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
3 giờ trước (13:29)

Theo t thì là:

Kiểu câu: Câu hỏi tu từ 

Mục đích nêu ra nguyên nhân cần phải dời đô.

Bình luận (0)
Đom Đóm 🎋
3 giờ trước (13:24)

- Nhân hóa: con hổ có tiếng nói, cảm xúc, trạng thái như con người.

 

- Ẩn dụ: dùng hình ảnh con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để nói về tâm trạng người Việt Nam bị giặc đô hộ.

 

- Điệp từ: "ta", "đâu" - khổ 3; "nơi" - khổ 5

 

- Liệt kê: những cảnh oai linh rừng thẳm của một thời (khổ 2, 3); những cảnh vật tầm thường của hiện tại (khổ 4).

 

=> Tác dụng: tăng sức gợi hình, gợi cảm, làm lời thơ giàu giá trị biểu đạt. Từ đó tạo nên những đặc sắc cho lời thơ và thành công của tác giả.

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
4 giờ trước (12:47)

Linda is seven years old today, and her parents hold a (23)---------------- for her. On the table there is a birthday (24) -------- which there are seven colourful (25) ------------sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” to Linda. When they finish singing, she blows (26) ------------ the candles on the cake then she cuts the cake to serve the guests. After that, she happily opens her birthday cards and (27)----------that her relatives and friends give her.

Câu 23: A birthday party

B house-warming party

C farewell partyD wedding pary
Câu 24: A breadB caddyC sandwichD cake
Câu 25: A giftsB ringsC candlesD flowers
Câu 26: A offB overC outD down
Câu 27: A presentsB complaintsC parentsD helicopters
Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
4 giờ trước (12:48)

Linda is seven years old today, and her parents hold a (23)---------------- for her. On the table there is a birthday (24) -------- which there are seven colourful (25) ------------sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” to Linda. When they finish singing, she blows (26) ------------ the candles on the cake then she cuts the cake to serve the guests. After that, she happily opens her birthday cards and (27)----------that her relatives and friends give her.

Câu 23: A birthday party

B house-warming party

C farewell partyD wedding pary
Câu 24: A breadB caddyC sandwichD cake
Câu 25: A giftsB ringsC candlesD flowers
Câu 26: A offB overC outD down
Câu 27: A presentsB complaintsC parentsD helicopters
Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
4 giờ trước (12:48)

Linda is seven years old today, and her parents hold a (23)---------------- for her. On the table there is a birthday (24) -------- which there are seven colourful (25) ------------sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” to Linda. When they finish singing, she blows (26) ------------ the candles on the cake then she cuts the cake to serve the guests. After that, she happily opens her birthday cards and (27)----------that her relatives and friends give her.

Câu 23: A birthday party

B house-warming party

C farewell partyD wedding pary
Câu 24: A breadB caddyC sandwichD cake
Câu 25: A giftsB ringsC candlesD flowers
Câu 26: A offB overC outD down
Câu 27: A presentsB complaintsC parentsD helicopters
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN