phuong mai nguyễn thị
6 giờ trước (0:12)

giúp mik với ạ

 

Bình luận (0)
ngAsnh
4 giờ trước (1:35)

6 giờ 30p = 6,5h; 20p = 1/3h; 12h20p = \(\dfrac{37}{3}\)h

Thời gian từ lúc đi đến về : 37/3  - 6,5 = \(\dfrac{35}{6}\) (h)

Gọi x (km) là độ dài quãng đường ab

Thời gian đi từ a đến b : x/30 (h)

                        b đến a : x/25 (h)

Theo đề ta có pt: \(\dfrac{x}{30}+\dfrac{x}{25}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{35}{6}\)

=> x = 75

quãng đường ab dài 75(km)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (23:27)

Chọn B

Bình luận (1)
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
6 giờ trước (23:32)

B

Bình luận (1)
ngAsnh
4 giờ trước (1:43)

Thể tích khối trụ: \(V=\pi r^2h\)

theo đề \(2\times216\pi=\pi r^2.2r=2\pi r^3\)

\(\Rightarrow r=6\left(cm\right)\)\(\Leftrightarrow h=12cm\)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
7 giờ trước (22:52)

tham khảo:v

undefined

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
7 giờ trước (22:55)

tham khảo

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp (O;R), hai đường cao AD và CF cắt  nhau tại H, BH cắt AC tại E. a) Chứng minh: AF.BC = AC.EF

Bình luận (0)
Almoez Ali
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (22:40)

Phương trình hoành độ giao điểm là:

\(2x^2-2mx-6=0\)

a=2; b=-2m; c=-6

Vì ac<0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt

Ta có: \(\left|x_1-x_2\right|=4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x_1-x_2\right)^2}=4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2}=4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{m^2-4\cdot\dfrac{-6}{2}}=4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{m^2+12}=4\)

\(\Leftrightarrow m^2+12=16\)

=>m=2 hoặc m=-2

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
7 giờ trước (22:32)

ráng nhìn ha

undefined

undefined

Bình luận (1)
Tuệ Lâm Đỗ
7 giờ trước (22:45)

bn tham khao câu a vs b nha:

undefined

undefined

Bình luận (0)