minh nguyet
2 giờ trước (22:41)

B. Tinh thần vượt lên bản thân

Bình luận (0)
Vũ Đăng Khoa
2 giờ trước (22:41)

Chọn B 

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
2 giờ trước (22:40)

a, Brother

b, four

c, doesn't go

d, five

e. subjects

f, English

g, listens

h, watches

Bình luận (1)
Thảo Phương
2 giờ trước (23:11)

loading...  

Bình luận (0)
Komorebi
2 giờ trước (22:11)

Đề là read the email thì mới làm được, em chụp cả bài email ở trước nhé

Bình luận (1)
Komorebi
3 giờ trước (22:04)

1. Canberra

2. me

3. Cowbridge

4. Sports

5. ICT

6. Please

Bình luận (1)
Phạm Vũ Tuấn Anh
3 giờ trước (22:01)

canberra -> Canberra; Me -> me; cowbridge -> Cowbridge; Sports -> sport; Wednesdays -> wednesdays; IcT -> ICT

Bình luận (1)