49 B

50 B

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
37 phút trước

TK: - Năng suất lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 2000 - 2017, tuy nhiên tốc độ tăng năng suất của DBSCL là 7% nhanh hơn so với cả nước (cả nước tốc độ tăng 3%).

- Năng suất của Đồng bằng chiếm tỉ trọng lớn 51,2% (năm 2000) và 53,3% (năm 2017) và có xu hương tăng 2,1% trong giai đoạn.

Bình luận (0)
Sigma
3 giờ trước (23:01)

Ta có \(\sqrt{1+a^2}+\sqrt{2a}\le\sqrt{2\left(1+a^2+2a\right)}=\sqrt{2}\left(a+1\right)\).

Tương tự \(\sqrt{1+b^2}+\sqrt{2b}\le\sqrt{2}\left(b+1\right)\)\(\sqrt{1+c^2}+\sqrt{2c}\le\sqrt{2}\left(c+1\right)\).

Lại có \(\left(2-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)\le\left(2-\sqrt{2}\right)\sqrt{3\left(a+b+c\right)}\le3\left(2-\sqrt{2}\right)\).

Do đó \(B\le\sqrt{2}\left(a+b+c+3\right)+3\left(2-\sqrt{2}\right)\le6\sqrt{2}+6-3\sqrt{2}=3\sqrt{2}+6\).

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c = 1.

Bình luận (0)
Kieu Diem
3 giờ trước (22:53)

Em sẽ khuyên bạn cần đi học tiếp vì học tập là nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam. Đồng thời ngăn bạn ko được lấy chồng, nói rõ cho bạn hiểu bạn chưa đủ tuổi lấy chồng và lấy chồng sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lí của bạn,..Nếu ko ngăn được bạn, em sẽ nhờ chính quyền địa phương giải quyết.

Bình luận (0)
Băng Nhiiiiiii
3 giờ trước (22:52)

câu hỏi có vẻ thú zị ghêhiha

Bình luận (0)
Thanh Tuyền
3 giờ trước (22:51)

a)Hành vi của Tùng là một hành vi thiếu văn hoá , đã lấy tiền của người khác để tiêu xài mà không xin phép ai.
b)Tùng phải chịu trắc nhiệm là nhẹ nhất là bồi thường còn nặng nhất là phạt hành chính

c) Tự làm nhá

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN