Collest Bacon
5 phút trước

Tham khảo nè :

-Ý nghĩa:

+Xác định được các tính trạng trội tập trung nhiều gen trội quý vào 1 cơ thể để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

+Trong sx để tránh sự phân li tính trạng diễn ra ,trong đó xuất hiện tính trạng xấu, ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, do đó người ta cần kt độ thuần chủng của giống. 

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
10 phút trước

\(a,x=16\Leftrightarrow A=\dfrac{-3\cdot4+1}{4-3}=\dfrac{-11}{1}=-11\\ b,B=\dfrac{3\sqrt{x}-2-\sqrt{x}+3-\left(3\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\\ B=\dfrac{2\sqrt{x}+1-3x+8\sqrt{x}-4}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}=\dfrac{-3x+10\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\\ B=\dfrac{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(-3\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}=\dfrac{-3\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}\)

\(c,B>-3\Leftrightarrow B+3>0\Leftrightarrow\dfrac{-3\sqrt{x}+1+3\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}-2}>0\\ \Leftrightarrow\dfrac{7}{\sqrt{x}-2}>0\Leftrightarrow\sqrt{x}-2>0\left(7>0\right)\\ \Leftrightarrow x>4\)

\(d,P=\dfrac{A}{B}=\dfrac{-3\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{-3\sqrt{x}+1}\\ P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}=1+\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}>1\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}>0\right)\)

Bình luận (0)
....
18 phút trước

nK2O= 9,4/ 94= 0,1(mol)

PTHH: K2O + H2O -> 2 KOH

nKOH= 2.nK2O= 2.0,1= 0,2(mol)

=> mKOH= 0,2.56= 11,2(g)

mKOH(của dd ban đầu)= 10% . 390,6= 39,06(g)

=> mKOH (tổng)= 39,06 + 11,2= 50,26(g)

mddKOH= 9,4 + 390,6= 400(g)

=> C%ddA= (50,26/400).100= 12,565%

Bình luận (0)
Đăng Khoa Nguyễn
21 phút trước

tính x

Bình luận (0)
Anh Nguyen

Sông đáy (Tế Hanh)

Tôi lại về đây sông đáy ơi

Xa nhau kể đã bốn năm rồi Thăm con sơ tán thêm lần nữa

Theo dọc bờ sông đất bãi bồi Sông vẫn như xưa chảy một dòng

Theo mùa nước đục nước xanh trong

Sơn Tây đất rắn, Hà Đông mịn Sông Đáy nơi đâu cũng mát lòng

Đậm nhạt bài ngô chen bãi mía

Gốc nhãn lên hương, vải đỏ màu

Từng bãi dâu xanh soi nước biếc

 Tơ vàng tơ trắng cuốn quanh nhau

Đồng ruộng có thêm giống lúa mới

Hai vụ Hà Tây thêm ấm no Trận lụt năm qua ta thắng được

Lúa xuân chín ngập cả hai bờ Tôi trở về thăm lại bà con Mái tranh rạ cũ tấm lòng son Nhường giường, nhường chiếu con tôi ở

Ngô nương thơm và sắn luộc ngon

 Thanh niên lớp lớp ra tiền tuyến

Ruộng vườn các chị vẫn chuyên cần

Các cháu tôi bồng sơ tán trước

Nay đến trường bên tập đánh vần

Gia đình tôi cũng nhiều thay đổi

Đứa con lớn nhất đi học xa Đứa con nhỏ nhất vừa lên bảy Mỗi sáng giao cho dọn quét nhà

Còn em công tác nới nào nhỉ? Lần trước nhớ em nhìn nước xuôi Lần này có lẽ em trên ấy Có chảy ngược dòng sông đáy ơi

Bốn năm trở lại bên sông đáy Đánh Mỹ hai lần đều ở sông Đất nước còn nhiều qua thử thách

 Mùa thêm xanh tốt, áo thêm hồng. (1972)

1. Nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Tế Hanh

2. Nhà thơ Tế Hanh có những tập thơ tiêu biểu nào?

3. Theo em bài thơ nên chia bố cục thành mấy phần?nêu nội dung từng phần.

4. Ở khổ thơ đầu cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ như thế nào?

5. Bảy khổ thơ cuối tập trung nói về những hình ảnh nào?

6. Tác giả đã miêu tả hình ảnh con sông quê và thể hiện cảm xúc như thế nào?

7. Hình ảnh những con người ở quê hương sống Đáy có tấm lòng và tình cảm như thế nào? 8. Khổ thơ cuối nói lên cảm xúc j của nhà thơ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN