Hà Đức Thọ
Xem chi tiết
Khánh Linh
16 tháng 1 lúc 10:50

Chúc mừng nhiệm kì mới

Bình luận (3)
Dzịt
16 tháng 1 lúc 11:34

Hy vọng những bạn CTV mới trong nhiệm kỳ lần này đều sẽ có trách nhiệm và làm việc đàng hoàng ha :33

Bình luận (4)
POP POP
16 tháng 1 lúc 16:06

Kì này các bạn CTV sẽ được xem xét về độ tuổi, số lượng câu trả lời, số lượng GP, độ hoạt động gần đây, mức độ cống hiến với cộng đồng và đánh giá chung về thái độ làm việc - sinh hoạt. Các bạn yên tâm là sẽ lọc ra một đội ngũ CTV vừa chuyên môn vừa đạo đức!

Bình luận (11)
KHANGFST nguyengiakhang
Xem chi tiết
Taylor BT
20 giờ trước (19:32)

Rebecca doesn't read books. She prefers listening to music.

Bình luận (0)
thoa nguyen
Xem chi tiết
Kiều Vũ Linh
22 giờ trước (17:04)

a) 15/5 < 18/5 < 20/5

3 < 18/5 < 4

Vậy x = 3; y = 4

b) 28/7 > 23/7 > 21/7

4 > 23/7 > 3

Vậy x = 4; y = 3

Bình luận (2)
Nguyễn Minh
Nguyễn Phước Nguyên
Hôm qua lúc 13:29

4/1-4/3= 12/3 - 4/3= 8/3

Bình luận (1)
Thắng Phạm Quang
Hôm qua lúc 13:51

\(\dfrac{4}{1}-\dfrac{4}{3}\\ =\dfrac{4\times3}{1\times3}-\dfrac{4}{3}\\ =\dfrac{12}{3}-\dfrac{4}{3}\\ =\dfrac{12-4}{3}\\ =\dfrac{8}{3}\)

Bình luận (1)
Bảo Hânn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
28 tháng 5 lúc 21:43

a: Số số có 3 chữ số lập được là:

4*4*4=64 số

b: Số số có 3 chữ số khác nhau lập được là;

4*3*2=24 số

Bình luận (0)
Bảo Hânn
Xem chi tiết
hoàng văn nghĩa
29 tháng 5 lúc 9:10

lượng nước bình 1 ban đầu là 
  (50-10+5):3x2+10=40l
lượng nước bình 2 ban đầu
    50-40=10l loading...  

Bình luận (0)
linhsu137
Xem chi tiết
Cao Mia
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
26 tháng 5 lúc 14:44

Túi thứ hai có số viên kẹo là:

              \(25+7=32\left(viên\right)\)

Túi thứ ba có số viên kẹo là:

             \(\left(32+25-3\right):2-3=24\left(viên\right)\)

                           Đáp số:\(24\) \(viên\) \(kẹo\)

Bình luận (0)
Cao Mia
26 tháng 5 lúc 14:40

24

Bình luận (0)
(0_o)
26 tháng 5 lúc 15:39

24

Bình luận (0)
NgUuyễn Gia Hân
Xem chi tiết
POP POP
25 tháng 5 lúc 15:15

Em không spam nữa nha!

Bình luận (2)
NgUuyễn Gia Hân
25 tháng 5 lúc 15:19

chán là thế

Bình luận (0)
Help
27 tháng 5 lúc 9:46

160

Bình luận (0)
(0_o)
Xem chi tiết

 5x+7=122

=> 5x = 122-7

=> 5x = 115

=> x = 115 : 5

=> x = 23

Vậy x = 23

Bình luận (1)
Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:29

\(5x+7=122\)

\(5x=122-7\)

\(5x=115\)

 \(x=115:5\)

 \(x=23\)

   

Bình luận (0)
Luu Ng PLinh [Raewoo]
26 tháng 5 lúc 14:29

 5x+7=122

5x = 122-7

5x = 115

x = 115 : 5

x = 23

x = 23

Bình luận (0)
bùi thị kim anh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 5 lúc 20:22

năm cuối của thế kỷ 20 là 2000

=>năm 2017 thì Đặng 17 tuổi

Bình luận (0)
POP POP
24 tháng 5 lúc 20:23

Vậy bạn Đặng sinh vào năm 1999

Đến năm 2017 bạn Đặng được:

2017 - 1999=18(tuổi)

Đáp số: 18 tuổi

Bình luận (3)
Đức Minh
24 tháng 5 lúc 20:41

Thế kỉ 20 : từ \(1901-2000\)

Vậy bạn Đặng sinh năm 2000

Đến năm 2017 bạn Đặng có số tuổi là:

\(2017-2000=17\) (tuổi)

Đ/s:17 tuổi

Bình luận (1)