Thanh Hoàng Thanh
14 giờ trước (23:42)

Gọi số thứ nhất là a

       số thứ hai là b

Tổng 2 số là 1200 nên ta có pt: a + b = 1200 (1)

 

Nếu tăng số thứ nhất 340 đơn vị thì được số thứ hai nên ta có pt:

a + 340 = b 

Thay b = a + 340 vào (1) ta có:

       a + a + 340 = 1200

<=> 2a = 860

<=> a = 430

=> b = 430 + 340 = 770

Vậy số thứ nhất là 430

       số thứ hai là  770

 

Bình luận (0)
黄庄
Hôm qua lúc 13:55

a15b chia hết cho 5 => b = 0 hoặc 5

TH1 : b = 0

a150 chia hết cho 9 => (a + 1 + 5 + 0) chia hết cho 9 => (a + 6) chia hết cho 9 => a = 3

TH2 : b = 5

a155 chia hết cho 9 => (a + 1 + 5 + 5) chia hết cho 9 => (a + 11) chia hết cho 9 => a = 7

Vậy a = 3 và b = 0 hoặc a = 7 và b = 5 thì a15b chia hết cho 5,9

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Hôm qua lúc 13:59

 a15b  chia hết cho 5,9

Để a15b chia hết cho 5

=> b = 0 hoặc b= 5

TH 1: b = 0

Ta có: a150

Để a150 chia hết cho 9 

=> a + 1 + 5 + 0 = a + 6 chia hết cho 9 => a = 3

=> a15b là số 3150

TH 2 : b = 5

Ta có: a155

Để a155 chia hết cho 9 

=> a + 1 + 5 + 5 = a + 11 chia hết cho 9 => a = 7

=> a15b là số 7155

Vậy a15b là số 7155 hoặc số 3150

 

 

Bình luận (0)

Câu lệnhViết tắtChức năngForward xFD xTiến tới x bướcBack xBK xLùi x bướcLeft xLT xQuay rùa về phía bên trái x độRight xRT xQuay rùa về phía bên phải x độARC a r Tạo hình tròn với góc a và bán kính là r. Sau khi tạo xong rùa đứng yên tại chỗ.ARC2 a r Tạo hình tròn góc a và bán kính r. Tạo tới đâu rùa đi theo tới đó.ELLIPSE x y Tạo hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa đứng yên tại chỗ.ELLIPSE2 x y Tạo hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa chạy theo đường ellipse.ELLIPSEARC 

Độ dài cung x y z (z là độ)

Ví dụ muốn vẽ 1 nửa vòng ellipse ở phía trước mặt rùa (90) lệnh như sau: ELLIPSEARC 180 150 80 90
Các bạn thay đổi số 90 sẽ hiểu ra cách làm, nếu muốn rùa chạy theo khi vẽ thì dùng ELLIPSEARC2.

CIRCLE r Vẽ hình tròn bán kính r rùa đứng tại tâm.CIRCLE2 r Vẽ hình tròn bán kính r rùa di chuyển theo đường tròn, sau khi hoàn thành rùa nằm trên đường tròn.

Bình luận (0)
 Những việc làm tôn trọng người khác: + Nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ người khuyết tật trên xe buýt. + Không hút thuốc nơi công cộng. ...+ Nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ người khuyết tật trên xe buýt. + Không hút thuốc nơi công cộng. + Giúp đỡ bạn bè.
Bình luận (0)
Kirito
Hôm kia lúc 21:40

Cao:tall

Đói: hungry

Cửa hàng sách : bookshop

sô cô la: chocolate

bởi vì:because of

bộ phim:movie

rạp phim: cinema

trang trí nhà cửa:decorate the house

hiệu thuốc:pharmacy

môn toán:Maths

môn tin:Information technology

Bình luận (0)
Bảo Trâm
Hôm kia lúc 21:44

Cao: tall

Môn học: subject

Cửa hàng sách: bookshop / bookstore

Sô cô la : chocolate

Bởi vì: because

bộ phim: film

rạp phim: cinema

trang trí nhà cửa: decorate the house

hiệu thuốc: pharmacy

Toán: Maths

Tin : IT

Bình luận (0)
Hà Linh Channel
22 giờ trước (15:57)

Cao: tall

Môn học: subject

Cửa hàng sách: bookshop / bookstore

Sô cô la : chocolate

Bởi vì: because

bộ phim: film

rạp phim: cinema

trang trí nhà cửa: decorate the house

hiệu thuốc: pharmacy

Toán: Maths

Tin : IT

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN