Anime khắc nguyệt
60 phút trước
Bình luận (2)
Phạm Nguyễn Hoàng My
45 phút trước

ko chép mạng, ko thì tui báo cáo

 

Bình luận (0)
Thùy Linh Nguyễn Thị
40 phút trước

scratch là gì

Bình luận (0)
Cihce
1 giờ trước (13:16)

Đặt tính rồi tính hay sao cậu?

Bình luận (1)
Doraemon2611
1 giờ trước (13:20)

undefined

Bình luận (0)
Cihce
1 giờ trước (13:20)

12925 : 58

12925  |  58

  132    |  222

    165

      49. 

Bình luận (0)
Mai Trọng Thành
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (12:54)

Tuổi bố cách đây 3 năm là 35:5x6=42(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 42+3=45(tuổi)

Tuổi con hiện nay là 45-35=10(tuổi)

Bình luận (0)
Doraemon2611
2 giờ trước (12:54)

Hiện nay số tuổi của người bố là:

      `35:(6-1)xx6+3=45` (tuổi)

Hiện nay số tuổi của con là:

       `45-35=10` (tuổi)

Bình luận (0)
Apocalypse
2 giờ trước (12:55)

tuổi bố 3 năm trc là:

35 : (6 - 1) x 6 = 42 (tuổi)

tuổi bố hiện tại là:

42 + 3 = 45 (tuổi)

tuổi con hiện tại là:

45 - 35 = 10 (tuổi)

Bình luận (0)
Mai Trọng Thành
Doraemon2611
2 giờ trước (12:47)

Đổi `14` tấn `160 kg=14160 kg`

Xe thứ nhất chơ được là: `14160xx2:(2+1)=9440(kg)`

Xe thứ hai chở được là: `14160-9440=4720(kg)`

Bình luận (0)
Apocalypse
2 giờ trước (12:47)

14 tấn 160 kg = 14 160 kg

ô tô thứ 2 chở đc:

14 160 : (1 + 2) x 1 = 4 720 (kg)

ô tô thứ nhất chở đc:

4 720 x 2 = 9 440 (kg)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
2 giờ trước (12:48)

14 tấn 160 kg=14160kg

xe thứ nhất chở được

14160:(2+1) x 2=9440 kg

số thứ hai chở được

14160-9440=4720 kg

 

Bình luận (0)
Mai Trọng Thành
Apocalypse
2 giờ trước (12:41)

chu vi hình thoi MNPQ là:

5 x 4 = 20 (cm)

diện tích hình thoi MNPQ là:

8 x 6 x 1/2 = 24 (cm2)

Bình luận (0)
Lê Michael
2 giờ trước (12:42)

Chu vi hình thoi là:

5 x 4=  20 (cm)

Diện tích hình thoi là:

8 x 6 : 2 = 24 (cm2)

Bình luận (0)
kimcherry
2 giờ trước (12:42)

Chu vi hình thoi

5.4=20cm

Diện tích hình thoi

8.6.1/2=24cm2

Bình luận (0)
Nguyễn acc 2
2 giờ trước (12:12)

Số thóc ở kho thứ nhất là `:(1350xx4)/(5+4)=600(\text{tấn})`

Số thóc ở kho thứ hai là `:1350-600=750(\text{tấn})`

Bình luận (0)
Lê Michael
2 giờ trước (12:14)

Số thóc kho thứ 1 có là:

1350 : ( 4+5) x 4 = 600 (tấn)

Số thóc kho thứ 2 có là:

1350 - 600 = 750 (tấn)

Bình luận (0)
David Trịnh
2 giờ trước (12:15)

Số thóc ở kho thứ nhất

\(\dfrac{1350}{4+5}\times4=600\left(tấn\right)\)

Số thóc ở kho thứ hai

\(1350-600=750\left(tấn\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (10:42)

a: =>45x=16245

hay x=361

c: =>x=374x48x25=448800

Bình luận (0)
Lê Michael
4 giờ trước (10:43)

a) X x 45 - 3209 = 13036

 X x 45 = 13036 + 3209 

 X x 45 = 16245

X = 16245 : 45

X = 361

b) 12925 : X 96 = 5568

 

 

c) X : 48 : 25 = 374

X = 374 x 48 x 25

X = 17952 x 25

X = 448800

Bình luận (6)
FAN ST - Hiha
4 giờ trước (10:52)

a) =361
b)=5568
c)=448800

Bình luận (0)
Lê Michael
4 giờ trước (10:40)

Độ dài đường chéo còn lại là:

\(\dfrac{48\times2}{12}=8\left(cm\right)\)

Chọn D

Bình luận (0)
LunarEclipse
4 giờ trước (10:40)

D

Bình luận (0)
kimcherry
4 giờ trước (10:41)

D

Bình luận (0)
Lê Michael
4 giờ trước (10:28)

2/3 của 24=

24 x 2/3 = 16

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
4 giờ trước (10:29)

\(16\)

Bình luận (0)
Mạc THị Mai Anh
4 giờ trước (10:29)

16

Bình luận (0)
Lê Michael
5 giờ trước (10:09)

Có tất cả số hạng là:

( 210 - 200 ) : 1 + 1 = 11 số

Tổng dãy số từ 200 đến 210 là:

( 210 + 200) x 11 : 2 = 2255

Trung bình của dãy số từ 200 đến 210 là:

2255 : 11 = 205

 

Bình luận (0)
Vô danh
5 giờ trước (10:09)

Dãy trên có số số hạng là:

`(210-200):1+1=11(số)`

Tổng là:

`(210+200)xx11:2=2255`

Trung bình là:

`2255:11=205`

Đáp số: `205`

Bình luận (0)
FAN ST - Hiha
5 giờ trước (10:10)

=205

Bình luận (0)