ʟɪɴʜʜᴏàɴɢ
5 giờ trước (20:56)

I love my family

Bình luận (0)
Ngân ỉn
5 giờ trước (20:57)

i love tran anh tuyeu

Bình luận (2)
htfziang
5 giờ trước (20:58)

i love myself :)

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:44)

Chọn D

Bình luận (0)
....
5 giờ trước (20:45)

D

Bình luận (0)
Phía sau một cô gái
5 giờ trước (20:11)

Diện tích hình bình hành đó là:

20 \(\times\) 10 = 200 ( cm\(^2\) )

Đáp số: 200 cm\(^2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (20:22)

Diện tích là: \(20\cdot10=200\left(cm^2\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (20:07)

Chọn B

Bình luận (0)
ILoveMath
6 giờ trước (20:07)

B

Bình luận (0)
Quang Nhân
6 giờ trước (20:07)

Độ dài đường chéo thứ hai là : 

\(60\times2:4=30\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
4 giờ trước (22:08)

Lời giải:
Gọi giá tiền 1 mét dây điện là $a$ và giá 1 quyển vở là $b$ (đồng)

Theo bài ra ta có:
$5\times a+3\times b=135000$

$\Rightarrow 10\times a+6\times b=270000(1)$

$10\times a+8\times b=320000(2)$

Lấy $(2)$ trừ $(1)$ thì:

$(10\times a+8\times b)-(10\times a+6\times b)=320000-270000$

$2\times b=50000$

$b=25000$ (đồng)

$5\times a=135000-3\times b=135000-3\times 25000=60000$

$a=12000$ (đồng)

 

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
8 giờ trước (17:26)

are

Bình luận (0)
Lavili
8 giờ trước (17:26)

We ....are ....... at home. We are watching TV now. 

trả lời như trên nha bạn
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Như Quỳnh
7 giờ trước (18:30)

we are

Bình luận (0)
đặng vũ hải lâm
9 giờ trước (16:24)

lam nhanh tui tich nha

Bình luận (0)
đặng vũ hải lâm
9 giờ trước (16:25)

lop 9 nha

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
9 giờ trước (16:25)

1 of he had a typewriter, he would type it himself 

2 what would happen if the strike continued

3 me if he washed her car, she would give him $10

4 if he won a big prize in a lottery he would give up his job

5 if she went to the party, she would have a lot of fun

Bình luận (1)
❤yêu bé🍀
9 giờ trước (16:15)

mik cần gấp

Bình luận (0)
....
9 giờ trước (16:16)

34, 35 và 36

Bình luận (0)
Lavili
9 giờ trước (16:17)

Mình giải như sau :

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp đó là : a;a+1;a+2a;a+1;a+2

Ta có : a+a+1+a+2=105 

a+a+1+a+2=105

→(a+a+a)+1+2=105

 (a+a+a)+1+2=105

→3a+3=105 →3a+3=105

→3a=105−3→3a=105-3

→3a=102→3a=102

→a=102:3→a=102:3

→a=34→a=34

Vậy 3 số đó là : 34;35;36

Bình luận (0)
đặng vũ hải lâm
đặng vũ hải lâm
9 giờ trước (16:14)

lam nhanh tui tich

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN