Nguyễn Minh Vũ 4B, 5B
Xem chi tiết
Team LCPT
10 giờ trước (10:30)

Trả lời:

Hoàng Liên Sơn là một dãy núi cao, 16 trên tổng số 20 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam đều thuộc dãy núi này. Trong đó có đỉnh Fansipan với độ cao 3147,3 m là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Hoàng Liên Sơn có khí hậu lạnh quanh năm và mưa nhiều.

Bình luận (0)
Ngô Việt Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 giờ trước (8:06)

21;43

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thương Hoài
12 giờ trước (8:25)

ts2 = 1 = 1 + 0    =  st1 + 2x 0

st3 = 3 = 1 + 2    =  st2 + 2.1 

st4 = 7 = 3 + 4    =  st3 + 2 x 2

st5 = 13 = 7 + 6  = st4 + 2 x 3

st6 =                    = st5 + 2 x 4 = 13 + 8 = 21

st7 = 31= 21 + 10 = st6 + 2 x 5

st8 =                     = st 7 + 2 x 6 = 31 + 12 = 43

Vậy các số để điền vào chỗ... cho thích hợp lần lượt là : 21; 43

 

Bình luận (0)
nguyễn phạm nhật đan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thương Hoài
13 giờ trước (7:21)

Vì số tự  nhiên đó lớn hơn 599 và nhỏ hơn 650 nên đó là số có 3 chữ số

Số đó có dạng \(\overline{6ab}\)  Các số tự nhiên chia hết cho 25 khi và chỉ hai chữ số tận cùng là 00; 25; 50; 75

vậy các số thỏa mãn đề bài là 600;  625

vậy x = 600; 625

 

Bình luận (0)
Ngọc Diệp Đỗ (Bive)
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 giờ trước (23:25)

Có 60 phân số

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thương Hoài
13 giờ trước (7:26)

Bài giải chi tiết của em đấy nhé mời em tham khảo:

Các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 60 là các phân số thuộc dãy số:

\(\dfrac{0}{60}\)\(\dfrac{1}{59}\)\(\dfrac{2}{58}\);....................;\(\dfrac{59}{1}\)

Xét dãy số : 0; 1; 2; ......; 59

Dãy số trên có số số hạng ( 59 - 0): 1 + 1 = 60 ( số hạng )

Vậy có 60 phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 60.

Bình luận (0)
nguyễn phạm nhật đan
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 giờ trước (21:55)

Chia hết cho 4: 780;296;344;264;604

Chia hết cho 8: 296;344;264

Ko chia hết cho 4 và 8: 475

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Vũ 4B, 5B
Xem chi tiết

Quá trình trao đổi chất

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Vũ 4B, 5B
Xem chi tiết
Hào Lê Thị
23 giờ trước (21:40)

Vi-ta-min C.

Bình luận (1)
Lê Như Quỳnh
23 giờ trước (21:26)

lx nha bạn !

Bình luận (0)
Vân Võ
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 giờ trước (22:57)

1C

5:

\(\overline{x459y}\)chia 2;5;9 dư 1 nên y=1

x+4+5+9+1-1 chia hết cho 9

=>x+18 chia hết cho 9

=>x=9

Bình luận (0)
Vân Võ
Xem chi tiết