Thanh Trung
11 tháng 4 lúc 20:36

Chữ số hàng chục là:

1 + 2 = 3

Chữ số hàng đơn vị là:

3 + 3 = 6

Số đó là: 136

Bình luận (0)
Bảo Trâm
11 tháng 4 lúc 22:05

136 

 

Bình luận (0)
Thanh Trung
11 tháng 4 lúc 20:33

136

Bình luận (1)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
11 tháng 4 lúc 20:34

Số đó là: 136

Bình luận (0)

136

Bình luận (0)

Số mét đoạn dây thứ hai dài là:

32 - 7 = 25 (m)

Đáp số: 25 mét

Chúc bạn học tốt!! ^^

Bình luận (2)
Thanh Trung
11 tháng 4 lúc 20:06

Đoạn dây thứ hai dài là:

32 - 7 = 25 (m)

Đáp số: 25 mét

Bình luận (0)
vinhbui bui
11 tháng 4 lúc 20:32

Bài 9: Tìm số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị nhưng kém chữ số hàng đơn vị 3 đơn vị

 

Bình luận (0)
nguyễn quốc phong
11 tháng 4 lúc 19:30

x=33+33+44

x=66+44

x=110

Bình luận (1)
Annnnnn
Hôm qua lúc 13:49

x= 11+22+33+44

x=33+33+44

x=66+44

x=110

Bình luận (0)
nguyễn quốc phong
11 tháng 4 lúc 19:07

Tòa nhà B cao số m là:

27+6=33(m)

        Đáp số:33m

Bình luận (0)
sammy đào
12 tháng 4 lúc 17:44

tòa nhà B cao số mét là :

27+6 =33 (m)

đáp số : 33m

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
11 tháng 4 lúc 18:59

Chu vi hình tam giác là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số : 9cm

Bình luận (2)
nguyễn quốc phong
11 tháng 4 lúc 19:09

Chu vi hình tam giác là:

 6x3=18(m)

      Đáp số :18 m

Bình luận (0)
Min Lee
11 tháng 4 lúc 19:10

          Chu vi hình tam giác là :

                6 + 6 + 6 = 18(m)

                   Đáp số: 18 m

 

Bình luận (1)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
11 tháng 4 lúc 18:55

Tam giác 4 cạnh bằng nhau :vvv

Bình luận (0)
ĢɪảɪThưởnġ Việt
11 tháng 4 lúc 21:25

6*4=24

 

Bình luận (0)
quynhdovu2007
Hôm qua lúc 21:01

Tam giác nào có 4 cạnh = nhau ạ

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
11 tháng 4 lúc 18:17

Đó là 600, 700, 800, 900 nha

Bình luận (2)
Vũ Vũ
11 tháng 4 lúc 18:24

Là 600, 700, 800, 900 nha em

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
10 tháng 4 lúc 18:59

Sau khi lan cho hùng 8 cái thì hùng nhiều hơn lan 16 cái

nên khi lan chưa cho hùng thì hùng nhiều hơn Lan : 16 - 8 = 8 cái kẹo

Bình luận (0)

Số kẹo của Hùng lớn hơn số kẹo của Lan khi Hung chưa cho Lan 8 viên là: 

16+8=24(kẹo)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN