Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 380
Điểm GP 38
Điểm SP 422

Người theo dõi (20)

Đàn em Gia Kun
Thu Nguyễn
Kinen
Cristiano Ronaldo
An Nguyễn

Đang theo dõi (0)