hoàng đình lực
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
10 phút trước

  tk : cá nhám, cá đuối, cá mè, cá chép , cóc nhà, ếch đồng, ếch giun, cá cóc tam đảo,

Trăn, rắn, rùa , thằn lằn, tắc kè, cá sấu, chim bồ câu, chim cánh cụt, đại bàng, đà điểu, vịt trời ,thú mỏ vịt , cá voi,  bò, voi, lợn ,cá heo,diều hâu

Bình luận (0)
nguyễn minh lâm
9 phút trước

con bò

con lợn 

con người 

con chó

con mèo

con khỉ

con hươu cao cổ 

con voi

con gấu

con nai

gợi ý : con doraemon

Bình luận (0)
Van Toan
9 phút trước

Chó,mèo,trâu,bò,dê,sói,voi,cá voi,hà mã,chuột túi.

Bình luận (0)
sy pham van
Xem chi tiết

MC=MD=8/2=4cm

Bình luận (0)

MC = MD = \(\dfrac{8}{2}\) = 4 (cm)

Bình luận (0)
TimeSun
40 phút trước

Để M là trung điểm của CD thì \(MC=MD=\dfrac{CD}{2}=\dfrac{8}{2}=4cm\)
Vậy để M là trung điểm của đoạn thẳng CD thì \(MC=MD=4cm\)

Bình luận (0)
Viet Dung Ngo
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Bảo Thư
1 giờ trước (19:30)

`3/4` và `1/4`

ta có `3>1`

`=> 3/4>1/4`

`---`

`-3/5` và `-5/5`

ta có : `-3>-5`

`=>-3/5>-5/5`

`-----`

`12/6` và `14/3`

ta có : `14/3=(14xx2)/(3xx2)=28/6` và `12/6`

`12<28`

`=>12/6<14/3`

Bình luận (1)
Hobiee
1 giờ trước (19:31)

\(a,\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{1}{4}\)

\(3>1\\ \Rightarrow\dfrac{3}{4}>\dfrac{1}{4}\)

\(b,-\dfrac{3}{5}\) và \(\dfrac{-5}{5}\)

\(-3>-5\\ \Rightarrow\dfrac{-3}{5}>-\dfrac{5}{5}\)

\(c,\dfrac{12}{6}\) và \(\dfrac{14}{3}\)

\(MSC:6\\ \dfrac{14}{3}=\dfrac{14\times2}{3\times2}=\dfrac{28}{6}\)

\(\dfrac{12}{6}\) giữu nguyên 

\(28>12\\ \Rightarrow\dfrac{12}{6}< \dfrac{28}{6}\\ \Rightarrow\dfrac{12}{6}< \dfrac{14}{3}\)

Bình luận (0)
TimeSun
1 giờ trước (19:31)

a.\(\dfrac{3}{4}>\dfrac{1}{4}\)
b.\(-\dfrac{3}{5}>-\dfrac{5}{5}\)
c.Ta có:
\(\dfrac{14}{3}=\dfrac{14\times2}{3\times2}=\dfrac{28}{6}\)
\(\Rightarrow\dfrac{12}{6}< \dfrac{14}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Hobiee
1 giờ trước (19:22)

\(AB,AC,BC\)

Bình luận (0)
Team LCPT
1 giờ trước (19:25)

\(AC,AD,AB\)

Bình luận (1)
uyên nguyễn
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
9323
3 giờ trước (17:53)

1. Ruột khoang:

- Giun: giun đất, giun đũa, giun đỏ.

- Thân mềm: ốc sên, sò huyết, trai sông.

- Chân khớp: tôm, rận nước, chân kiếm

2. Cá: cá chép, cá rô phi, cá mập

- Lưỡng cư: ếch, cá cóc Tam Đảo, rắn giun

- Bò sát: thằn lằn, rắn, tắc kè.

- Chim: chim đà điểu, chim bồ câu, chim le le

- Thú: mèo, dơi, cá voi

 

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
2 giờ trước (18:15)

1. Ruột khoang:

- Giun: sán dây,giun đũa, giun đất,...

-Thân mềm: ốc sên, mực, sò,...

- Chân khớp: ong, tôm, nhện,...

2. Cá: cá mập, cá rô, cá chép,...

Lưỡng cư: cá cóc bụng hoa, cóc nhà, ếch,...

Bò sát: rùa, rắn, thằn lằn,...

Chim: đại bàng, đà điểu, vịt,...

Thú: con trâu, con dơi, con mèo,...

Bình luận (0)
Trần Đức Huy
Xem chi tiết
Doraemon2611
3 giờ trước (17:40)

Vì `O` nằm giữa `M;N`

`=>OM+ON=MN`

`=>2+5=MN`

`=>MN=7(cm)`

Bình luận (0)
Akai Haruma
3 giờ trước (17:40)

Lời giải:

Từ điều kiện đề bài suy ra $O$ nằm giữa $M$ và $N$

$\Rightarrow MN=MO+NO=2+5=7$ (cm)

Bình luận (0)
9323
3 giờ trước (17:44)

Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau, điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên ta có:

\(OM + ON = MN\)

\(2 + 5 = MN\)

\(MN = 7 (cm)\)

Vậy độ dài đoạn thẳng MN là 7 cm.

Bình luận (0)
Dương Thị Như Ý
Xem chi tiết
1234
3 giờ trước (17:12)

bad

Bình luận (0)
AVĐ md roblox
3 giờ trước (17:28)

sugar is bad for you

dịch: (đường có hại cho bạn)

Bình luận (0)
9323
3 giờ trước (17:37)

Sugar is bad for you.

Dịch nghĩa: Đường không tốt/có hại cho bạn

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
3 giờ trước (17:32)

loading...

loading...

loading...

Bình luận (0)