Rin Huỳnh
6 giờ trước (23:17)

\(\dfrac{n+1}{2n+3}\) < \(\dfrac{n+1}{2n+2}\) < \(\dfrac{n+2}{2n+2}\)

Bình luận (0)
dâu cute
6 giờ trước (23:25)

mn giúp mk gấp đi mn ơi khocroi

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
7 giờ trước (22:25)

Tham khảo 

Lực ma sát trượt giữa đĩa  xích xe làm mòn đĩa xe  xích. Khắc phục: Tra dầu vào xích xe.Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của trục  làm mòn trục. Khắc phục: Dùng ổ bi.Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của thùng khi ta muốn đẩy thùng. Khắc phục: Dùng xe lăn.
Bình luận (0)
Ngô Hoàng Thanh Hải
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (22:28)

Bài 3: 

a: 2012/2013=1-1/2013

2013/2014=1-1/2014

mà -1/2013<-1/2014

nên 2012/2013<2013/2014

d: 2323/2424=23/24=1-1/24

20132013/20142014=2013/2014=1-1/2014

mà -1/24>-1/2014

nên 2323/2424>20132013/20142014

Bình luận (0)
ph@m tLJấn tLJ
7 giờ trước (22:18)

lỗi thứ 49 

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Khánh Ngân
7 giờ trước (22:18)

Lỗi

Bình luận (0)
Dr.STONE
7 giờ trước (22:33)

- Bạn cho vậy là sao làm? Bạn phải ghi là a,b nguyên chứ.

Bình luận (1)
Hề Trúa
htfziang
7 giờ trước (22:06)

1. must

2. mustn't

3. mustn't

4. must

5. must

6. mustn't

7. must - mustn't

1. bigger

2. more beautiful

3. longer

4. better

5. more expensive

6. worse

Bình luận (4)
Nguyễn Việt Anh
7 giờ trước (22:09)

 must

mustn't

 mustn't

must

 must

 mustn't

 must - mustn't

 bigger

 more beautiful

 longer

 better

 more expensive

 worse

Bình luận (0)
Vũ Trọng Hiếu
7 giờ trước (22:12)

bài 1

 must

mustn't

 mustn't

must

 must

 mustn't

 must - mustn't

bài 2

 bigger

 more beautiful

 longer

 better

 more expensive

 worse

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (21:58)

BCNN(15;25)=75

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Ngọc Anh
7 giờ trước (21:59)

BCNN(15;25)=75

Bình luận (0)
Dr.STONE
7 giờ trước (21:59)

- Cách bấm máy tính ra cái đó mà :)

Bình luận (3)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)