Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 7293
Điểm GP 1891
Điểm SP 4830

Người theo dõi (524)

Nguyen Ba Kiet
Phan Anh
ngoc cute
Lê Hoàng Anh

Đang theo dõi (68)