Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 18558
Điểm GP 4417
Điểm SP 9275

Người theo dõi (776)

Nguyễn Hoài
Trần Minh
Nam hồ

Đang theo dõi (4)

Hà Đức Thọ
Akai Haruma