Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 425
Số lượng câu trả lời 169106
Điểm GP 15561
Điểm SP 88067

Người theo dõi (2563)

taimienphi
Phùng khánh my
lin phạm

Đang theo dõi (0)