Sally
9 giờ trước (22:42)

A

Bình luận (0)
minh
2 phút trước

A

Bình luận (0)
chủ tịch duy
chủ tịch duy
9 giờ trước (22:33)

21. Laos is A. drier 22. The Amazon is A. wide 23. The train runs at 120kph, A. slowly than Vietnam. B. dryer C. more dry D. more drien than any other rivers in the world because it's the widest one. B. width while the plane flies B. more slowlier 24. It is day of the year. A. the shortest B. shorter 25. The kitchen is A. largest 26. It's than the bedroom. B. the largest novel I've ever read. A. the most romantic B. most romantic C. wider D. more wide at 1,000kph. The train is much than the plane. C. slower D. more slow D. more short D. larger C. the most short C. more large C. more romantic D. romantic 27. Suddenly, I think I really need a short vacation. I says to my boss "I be off one travel." A. need B. will 28- My teacher's advice is that I A. should 29- He says he A will be 30. Listen! These girls A. are singing B. shouldn't C. won't D. should pay more attention in her lessons. C. must C. shall not be C. sings late for school next time. B. shall be "Happy rthdayt^ prime prime B. sing D. mustn't D. won't be D. is singing 

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 giờ trước (22:28)

D. Kinh tuyến là những đường cong chụm ở cực và vĩ tuyến là những đường thẳng.

 
Bình luận (0)
POP POP
9 giờ trước (22:31)

Em ơi nhập lại câu hỏi nha em!

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 giờ trước (22:22)

1. flat 

2. kitchen

3. chair

4. bath 

5. television

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
9 giờ trước (22:16)

1 C

2 D

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 giờ trước (22:21)

1.A 

2.D

Bình luận (0)
Đỗ Thị Minh Ngọc
10 giờ trước (22:09)

Tham khảo :

Những dấu tích về con người trên đất Hưng Yên được tìm thấy trong các mộ táng ở thôn Động Xá (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động), thôn Đởm và thôn Bình Trì (Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi) và thôn Bình Kiều (xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu). Di cốt trong các mộ táng này có niên đại cách ngày nay khoảng 2 000 năm, tương ứng với thời kì văn hoá Đông Sơn.

Bình luận (1)
☆⩸Moon Light⩸2k11☆
9 giờ trước (22:19)

Ta có :

Với các chữ số :

Bình luận (0)