Thu Hồng
Tân binh -
5 giờ trước (23:13)

We think it was the girl's father who murdered her -> We supect the girl's father of murdering her.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
7 giờ trước (20:20)

Dùng những chất bền vững đối với môi trường để phủ lên bề mặt những đồ vật bằng kim loại. Những chất phủ ngoài thường dùng là :

a) Các loại sơn chống gỉ, vecni, dầu mỡ, men, hợp chất polime.

b) Một số kim loại như crom, niken, đồng, kẽm, thiếc.

2. Dùng hợp kim chống gỉ.

Thí dụ, hợp kim Fe-Cr-Ni, inox.

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Thiếu tá -
9 giờ trước (19:13)

Exercise 2: Điền dạng đúng của từ

1.It was one of the most important _____achievements______ of the century. (achieve)

2._______practice____ makes perfect. (practise)

3.Driving too fast is a _____dangerous______ thing. (dange)

4.The new supermarket is designed ______attratively______. (attract)

5.A good letter needs good _____introduction_______. (introduce)

6.Our teacher always gives us brief and clear _____explaination______. (explain)

7.There ‘s no easy _____solution______ to this problem. (solve)

8.Pollution is a treat to the ____global________ environment. (globe)

9._______production____ of the new aircraft will start next year. (produce)

10.Wealth had not brought them ____happiness_______. (happy)

11.France was a ________colonial_____ power. (colony)

12.She was very ____creative_________: she writes poetry and paints. (create)

13.It’s so _____peaceful_________ out here in the country. (peace)

14.The new job is a _______promotion____ for her. (promote)

15.The national _____solidarity________ in the face of danger is necessary. (solid)

16.He came first in the poetry ______competition______. (compete)

17.After considerable _____discussion_________ they decided to accept our offer. (discuss)

18.Fill in your name, address and _____nationality_______ on the form. (nation)

19.Can I see some ______identity_______, please ? (identify)

20.Eight million people _____global_______ are infected with the virus. (globe)

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
10 giờ trước (17:32)

- Về mật độ: ĐBSCL thấp hơn so với ĐBSH

- Về phân bố: ĐBSCL không đều giữa các khu vực, các tỉnh.

- Về phân hoá: ĐBSCL: Mật độ cao nhất ở dọc sông Tiền, sông Hậu; thưa thớt ở phía tây bắc (Đồng Tháp Mười), tây nam (Hà Tiên) và đông nam (bán đảo Cà Mau).

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
Hôm qua lúc 21:42

Điện trường và từ trường tại mỗi điểm dao động theo hai phương vuông góc với nhau nhưng cùng pha và cùng tần số

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
Trung sĩ -
Hôm qua lúc 22:43

Điện trường và từ trường tại mỗi điểm dao động theo hai phương vuông góc với nhau nhưng cùng pha và cùng tần số

  
Bình luận (0)
Nguyễn Tú Khuê
Hôm qua lúc 21:17

Ý mình là tại sao lại không xét trường hợp đó?

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
Hôm qua lúc 21:21

\([H^+] = 10^{-2}M\Rightarrow n_{H^+} = 0,2.10^{-2} = 0,002(mol)\)

Anot :

\(2H_2O \to 4H^+ + O_2 + 4e\)

Catot :

\(Ag^+ + 1e \to Ag\)

BT e: \(n_{Ag} = n_{H^+} = 0,002(mol)\Rightarrow m_{Ag} = 0,002.108 = 0,216(gam)\)

Trả lời thắc mắc của bạn : Không thể diễn ra phản ứng điện phân nước tạo khí cùng lúc ở hai điện cực được bạn nhé (Vì đây là điện phân hoàn toàn)

Bình luận (2)

Câu 1 : 

BaO + H2O => Ba(OH)2 

Ba(OH)2 + K2CO3 => BaCO3+ 2KOH 

Chất rắn gồm : BaCO3 , CuO , MgO 

Câu 2 : 

Câu 3 : 

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
Hôm kia lúc 14:52

1. I don't like to read tabloid newspapers because they're full of lies, scandal and gossip.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
Hôm kia lúc 14:54

7. Haiyan Typhoon, which occured in Phillipines 8 years ago, is considered one of the most powerful tropical cyclones ever recorded

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
Đại tá -
Hôm kia lúc 15:02

9. My favourite drink at the bar was Blue Tequila, but now I prefer to drink Matcha Green Cocktail because its taste is much more better.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN