d) - Dùng quỳ tím:

+ Hóa xanh -> dd KOH, dd Ca(OH)2 -> Nhóm (I)

+ Không đổi màu -> dd KCl, dd Na2SO4. -> Nhóm (II)

- Cho khí CO2 vào các dd nhóm (I):

+ Xuất hiện kt trắng CaCO3 -> dd Ca(OH)2

+ Không có kt trắng -> dd KOH

PTHH: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 (kt trắng) + H2O

- Cho vài giọt dd BaCl2 vào các dung dịch nhóm (II):

+ Có kt trắng BaSO4 -> dd Na2SO4

PTHH: Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4(kt trắng) + 2 NaCl

+ Không có kt trắng -> dd KCl.

Chúc em học tốt nhé!

Bình luận (0)

a) - Dùng quỳ tím:

+ Hóa xanh : dd NaOH, dd Ba(OH)2 -> Nhóm (I)

+ Hóa đỏ: dd H2SO4, dd HCl -> Nhóm (II)

- Nhỏ vài giọt dd Na2SO4 vào các dd nhóm (I):

+ Có kết tủa trắng BaSO4 -> dd Ba(OH)2

+ Không có kt trắng -> dd NaOH

- Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào các dung dịch nhóm (II):

+ Có kt trắng BaSO4 -> dd H2SO4

+ Không có kt trắng -> dd HCl.

PTHH: Ba(OH)2 + Na2SO4 -> BaSO4(KT trắng) + 2 NaOH

H2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 (kt trắng) + 2 HCl

Bình luận (0)

b) - Dùng quỳ tím:

+ Hóa đỏ -> dd HNO3

+ Không đổi màu -> dd NaCl.

+ Hóa xanh -> 2 dung dịch: dd Na2CO3, dd Ba(OH)2

- Nhỏ vài giọt dung dịch CaCl2 vào các dung dịch chưa nhận biết được:

+ Có kt trắng CaCO3 -> dd Na2CO3

PTHH: CaCl2 + Na2CO3 -> CaCO3 (kt trắng) + 2 NaCl.

+ Không có kt trắng -> dd Ba(OH)2

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
3 giờ trước (15:41)

Có đáp số 6(mJ) ko bạn?

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
3 giờ trước (15:43)

Bình luận (1)
nguyễn công
4 giờ trước (14:04)

2304

Bình luận (0)
Lazyboy
9 giờ trước (8:48)

73 B

74 B

75 D

76 A

77 A

78 C

79 B

80 B

71 A

82 A

83 D

84 D

Bình luận (0)
Khinh Yên
10 giờ trước (8:35)

a

Bình luận (0)
Quang Nhân
10 giờ trước (8:35)

a. quite

Bình luận (0)
Bá Hoàng
10 giờ trước (8:36)

A

Bình luận (0)
lê thị như ý
8 giờ trước (10:14)

Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là việc tôn thờ nữ thần phải do người nữ thực hiện, tuyệt đối không là người nam, thờ Thánh Mẫu, thờ Mẫu tam phủtứ phủ xuất hiện khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa. Tuy tất cả đều là sự tôn sùng thần linh nữ tính, nhưng giữa thờ nữ thần, Thánh Mẫu, Mẫu tam phủ, tứ phủ không hoàn toàn đồng nhất.[1] Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là một tín ngưỡng bản địa cùng với những ảnh hưởng ngoại lai từ đạo giáo, tín ngưỡng lấy việc tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trợ và che chở cho con người. Tín ngưỡng mà ở đó đã được giới tính hoá mang khuôn hình của người Mẹ, là nơi mà ở đó người phụ nữ Việt Nam đã gửi gắm những ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến, ràng buộc của xã hội Nho giáo phong kiến.[2] Ngoài ra còn có Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với Mẹ (Mẫu) - Đấng Tối cao trong Đạo Mẫu Việt Nam – Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo trong tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam.

Vào hồi 17h15 giờ địa phương (21h15 giờ Việt Nam) ngày 1/12/2016, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại 21 tỉnh đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN