nguyễn thị hương giang
6 giờ trước (21:03)

Thể tích \(V=300m^3=3\cdot10^5l\)

Gọi m là khối khí đã bơm vào khí cầu.

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: \(p\cdot V=nRT\Rightarrow p\cdot V=\dfrac{m}{M}\cdot RT\)

\(\Rightarrow m=M\cdot\dfrac{p\cdot V}{R\cdot T}=2\cdot\dfrac{0,75\cdot3\cdot10^5}{0,082\cdot\left(20+273\right)}=18729,71g\)

Mỗi giây bơm được 25g. Cần một lượng thời gian là:

\(t=\dfrac{18729,71}{25}=749,2s=12phút29s\)

Bình luận (0)
Tiểu Bảo Bảo
10 giờ trước (17:25)

- tạo sự tin tưởng

- tôn trọng giới hạn của người khác

- từ bỏ thói quen xấu

- trở nên khiêm tốn

- học cách lắng nghe

- học cách đọc phản ứng khuôn mặt và chuyển động cơ thể

- ...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 giờ trước (14:25)

Chọn B

Bình luận (0)
minh nguyet
6 giờ trước (21:09)

BPTT: Điệp ngữ

Tác dụng: Giúp cho câu thơ giàu hình ảnh, giàu tính nhạc

Cho thấy tình yêu không bó hẹp mà rộng ra tất cả các nơi của tác giả. Thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của tác giả. 

Bình luận (0)