Ngô Hương Giang
Xem chi tiết
BÍCH THẢO
6 giờ trước (22:15)

1. How many national holidays do you have?
2. The country looks very colorful now.
Zzz

 

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (0:08)

1 national

2 colorful

Bình luận (0)
Ngô Hương Giang
Xem chi tiết
BÍCH THẢO
6 giờ trước (22:24)

Are there a lot of large green trees at your school?

Zzz 🎀

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (0:09)

Are there many big green trees at your school?

Bình luận (0)
VŨ TRÚC MINH
Xem chi tiết
VŨ TRÚC MINH
17 tháng 2 2022 lúc 18:35

hình nhỏ là hình tô đậm ạ.Hình lớn là hình cần tìm. Mình lộn T-T 

Bình luận (0)
Trịnh Đăng Hoàng Anh
17 tháng 2 2022 lúc 18:56

Chiều cao của hình tam giác đó là:

( 31,54 x 2 ) 8,3 = 7,6 ( cm )

Diện tích hình tam giác tô đậm là:

14,2 x 7,6 : 2 = 53,96 ( cm2)

Đ/s : 53,96 cm2

Bình luận (0)
Bảo Ngân Tạ Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (22:40)

a: Độ dài quãng đường tuần thứ 2 làm được chiếm:

\(\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{15}\)(tổng độ dài)

Độ dài quãng đường tuần thứ 3 làm được chiếm:

\(1-\dfrac{2}{5}-\dfrac{4}{15}=\dfrac{15-6-4}{15}=\dfrac{5}{15}=\dfrac{1}{3}\)(tổng độ dài)

Độ dài của quãng đường là:

\(450:\dfrac{1}{3}=450\cdot3=1350\left(m\right)\)

b: Tuần thứ nhất làm được:

\(1350\cdot\dfrac{2}{5}=540\left(m\right)\)

Tuần thứ hai làm được:

1350-540-450=900-540=360(m)

Bình luận (0)
Chu Hải Phong
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (0:01)

Khi xóa 1 chữ số ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé nên tổng của số lớn khi trừ đi 1 đơn vị và số bé là:

4104-1=4103

Khi xóa 1 chữ số ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé nên số lớn khi trừ đi 1 sẽ gấp 10 lần số bé

Tổng số phần bằng nhau là 1+10=11(phần)

Số bé là \(4103\cdot\dfrac{1}{11}=373\)

Số lớn là 4104-373=3731

Bình luận (0)
Akai Haruma
4 giờ trước (0:01)

Lời giải:
Gọi số bé là $A$ thì số lớn là $\overline{A1}$

Theo bài ra ta có:

$A+\overline{A1}=4104$

$A+A\times 10+1=4104$

$A\times 11+1=4104$

$A\times 11=4104-1=4103$

$A=4103:11=373$

Vậy hai số cần tìm là 373 và 3731

Bình luận (0)
Phạm gia Lượng
Xem chi tiết
Phạm gia Lượng
7 giờ trước (20:35)

Ai giải hộ mình bài này mình cho sao😃

 

Bình luận (0)
Hà Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (20:09)

a: \(20,23\cdot7,5+20,23+20,23+20,23:2\)

\(=20,23\cdot7,5+20,23\cdot2+20,23\cdot0,5\)

\(=20,23\left(7,5+2+0,5\right)\)

\(=20,23\cdot10=202,3\)

b: \(100:9-79,3:9\)

\(=\left(100-79,3\right):9\)

\(=20,7:9=2,3\)

Bình luận (1)
nguyen anhhuy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (20:08)

Gọi khối lượng bánh người ta đã bán đi là x(kg)(Điều kiện: x>0)

Vì khối lượng bánh bán đi bằng khối lượng kẹo bán đi nên khối lượng kẹo bán đi cũng là x(kg)

Khối lượng bánh còn lại sau khi người ta đã bán x kg là:

34,5-x(kg)

Khối lượng kẹo còn lại sau khi người ta đã bán x kg là:

20,5-x(kg)

Khối lượng bánh còn lại gấp 5 lần khối lượng kẹo nên ta có:

34,5-x=5(20,5-x)

=>\(34,5-x=102,5-5x\)

=>\(-x+5x=102,5-34,5\)

=>4x=68

=>x=17(nhận)

Vậy: Người ta đã bán mỗi loại 17kg

Bình luận (0)
pppp
Xem chi tiết
Huyền Thư Nguyễn Thị
7 giờ trước (20:44)

danh từ không đếm được

Bình luận (0)
Ngô Hương Giang
7 giờ trước (21:25)

danh từ ko đếm được

Bình luận (0)
Trang Nguyen Thi
Xem chi tiết

Vận tốc của bác Hà là: \(\dfrac{49}{4}=12,25\)(km/h)

vận tốc của bác Minh là \(\dfrac{49}{2}=24,5\)(km/h)

Mỗi giờ bác Minh đi được nhiều hơn bác Hà:

24,5-12,25=12,25(km)

Bình luận (0)