Số vòng = quãng đường : chu vi bánh xe.

Chu vi bánh xe là: 3,14 x d = 3,14 x 65 = 204,1 (cm)

đổi: 4082m = 408200

Số vòng là: 408200 : 204,1 = 2000 (vòng)

Bình luận (1)
Trần Mạnh
8 phút trước

Theo bài ra ta có: số vòng= độ dài quãng đường chia cho chu vi bánh xe

Ta có chu vi bánh xe là:   3,14 . 65 = 204,1 (cm)

đổi: 408m=408200cm

Số vòng xe đã lăn là: 408200 : 204,1 = 2000 (vòng)

Bình luận (1)
NLT MInh
41 phút trước

one hundred years later the earth will be very strange,it is mordern  than.we have many robots than, the tranportations will be very crowed so we have road on the sky.the people will be strong than so the human is moore than before and we can live on the other planets. we can talk with animal and robots will help we more things.ooh it so great in the future bye it all

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
30 phút trước

In the not too distant future, times will change, every city becomes more modern with many great advanced technologies. the city will float freely in the vast ocean, it will get bigger, more beautiful and more magical. It has additional entertainment facilities, theaters and air vehicles such as motorbikes. People do not have to worry about electricity bills because it changes to solar energy. The future is so interesting, I look forward to seeing it.

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
3 giờ trước (15:57)

answer-reply-image

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

- Vì chống dịch tốt nên chúng ta kiểm soát được dịch Covid.

- Nhờ các bác sĩ chăm sóc tốt nên nhiều người nhiễm bệnh đã khỏi bệnh.

- Nhờ các chú bộ đội kiểm soát tốt những người đi qua cửa khẩu biên giới nên dịch bệnh đã được kiểm soát.

Bình luận (1)

a) Phòng đó chứa số mét khối không khí là :

          7 x 5 x 3,5 = 122,5 (m3)

b) Không khí chứa trong phòng nặng số ki - lô - gam là :

         1,29 x 122,5 = 158,025 (kg)

                              Đ/S :..........

 

Bình luận (2)
dương
8 giờ trước (11:38)

jklfdj

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Ái Nhân
13 giờ trước (5:57)

Độ dài cạnh AC là 24x2/3=16(cm)

Diện tích tam giác ABC là: 24 x 16 :2= 192(cm2)

                                                           đ/s: 192cm2

Bình luận (0)
Đinh Gia Khánh
22 giờ trước (21:13)

Trả lời giúp mình với mình đang cần(mình cảm ơn trước)

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
22 giờ trước (21:20)

Bạn phải vẽ hình hoặc ghi kích thước hình vẽ ra nhé

 

Bình luận (0)

5,74 dm2 = 5 dm2 74 cm2

Bình luận (2)
Minh Nguyệt
23 giờ trước (20:08)

Nếu...thì

Vì..nên

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 giờ trước (19:50)

a) Thể tích bể nước là:

\(V=4\cdot3\cdot0.5=6\left(m^3\right)=6000dm^3=6000l\)

Vậy: Bể có thể chứa được 6000l

Bình luận (0)
NLT MInh
23 giờ trước (19:52)

Nếu bể không có nước, mở vòi chảy vào mỗi phút được 80 l thì sau : 6000/80=75(phút)

Bình luận (0)
Pham Ngoc Ky Duyen
8 giờ trước (10:54)

 bể không có nước thì mở vòi chảy vào mỗi phút được     80lít  thì 6000:80=75 (phút)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN