Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 184
Số lượng câu trả lời 1187
Điểm GP 108
Điểm SP 906

Người theo dõi (189)

dân chơi ff
hoangtuvi
phạm băng nhi
cồn nổm
Quý Lương

Đang theo dõi (17)

Thu Hồng
Đỗ Thanh Hải
Minh Nguyệt
Hà Quang Minh
Phạm Đức Minh