Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 366
Số lượng câu trả lời 1791
Điểm GP 169
Điểm SP 1883

Người theo dõi (367)

9323
My Dream
Aaron Lycan
Mr 9323
Buồn

Đang theo dõi (24)