Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 880
Điểm GP 88
Điểm SP 593

Người theo dõi (107)

Admin
Lê Kiều Nhi
Khách vãng lai
|KhoaVN (@--@)|
Quoc Tran Anh Le

Đang theo dõi (16)

Phan Thanh Tịnh
Phạm Đức Minh
Quoc Tran Anh Le
Đỗ Quyên
Sigma

Chủ đề:

Violympic toán 9

Câu hỏi:

 

Bạn đã like Trang để nhận thông báo mới nhất về cuộc thi chưa?

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Có câu hỏi hay? Gửi ngay chờ chi:

[Tiền sự kiện 1] Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

-------------------------------------------------------------------

[Toán.C38 _ 26.1.2021]

undefined

[Toán.C39 _ 28.1.2021]

Cho x,y,z dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

\(P=\dfrac{x+y}{x+y+z}+\dfrac{y+z}{y+z+4x}+\dfrac{z+x}{z+x+16y}\).