Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 294
Số lượng câu trả lời 1514
Điểm GP 126
Điểm SP 1492

Người theo dõi (325)

Huỳnh Kim Ngân
07 Dũng Phan
Na Gaming
Miracle Nikki

Đang theo dõi (21)

Hoang Viet Anh
Phương Anh Nam
tthnew
Thu Hồng