Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 159
Số lượng câu trả lời 966
Điểm GP 91
Điểm SP 593

Người theo dõi (126)

Dương Thùy Linh
Duy Ank Ngây Ngô
Hoàng Durex
bach nhac lam

Đang theo dõi (16)

Hà Quang Minh
Phan Thanh Tịnh
Phạm Đức Minh
Đỗ Quyên
Sigma