Nhật
Hoàng Hạnh Nguyễn
13 giờ trước (0:07)

Many people are said to be homeless after the tsunami.

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
15 giờ trước (21:40)

tham khảo

Chủ trương bạo động là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện là sai ” đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” không thể dựa vào đế quốc để đánh đế quốc được.Cần xây dựng thực lực trong nước, trên cơ sở đó mà tranh thủ hỗ trợ quốc tế chân chính.

Bình luận (6)
Vũ Quang Huy
15 giờ trước (21:40)

tham khảo

 

*Bài học rút ra từ phong trào:

* Chủ trương bạo động là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện là sai (không thể dựa đế quốc đánh đế quốc được).

* Cần xây dựng thực lực trong nước, trên cơ sở đó mà tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế chân chính.

Bình luận (2)
Huỳnh Kim Ngân
15 giờ trước (21:41)

Tham khảo

undefined

Bình luận (0)
MinYewCou
15 giờ trước (21:36)

Tham khảo

Nguyên nhân sâu xa:

- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. - Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên. - Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng suy yếu.

Bình luận (3)
Hồ Hoàng Khánh Linh
15 giờ trước (21:37)

Tham khảo:

* Nguyên nhân sâu xa:
- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. - Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên. - Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng suy yếu.

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
15 giờ trước (21:37)

Tham khảo

- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. - Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên. - Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng suy yếu.

Bình luận (1)
ERROR?
18 giờ trước (18:42)

ko được

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
Hôm qua lúc 11:50

Nếu lấy hệ quy chiếu là vòng tròn A, nó chỉ tự quay quanh 3 vòng. Nhưng nếu hệ quy chiếu không nằm trên vòng A, nó đã quay được 4 vòng, vòng thứ tư là do vòng tròn B tặng thêm.

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
Hôm qua lúc 11:05

thm khao :

https://hoc247.net/toan-11/bai-6-on-tap-chuong-3-vecto-trong-khong-gian-quan-he-vuong-goc-trong-khong-gian-l6419.html

Bình luận (1)