Đỗ Thanh Hải

Xin chào mn. Thực sự thì dạo gần đây mình vô cùng thất vọng với các trả lời của các bạn box Anh. Qua việc xem lại các bài làm của các bạn, mình thấy có một số vấn đề như sau:

+ Thứ nhất: câu trả lời linh tinh, làm bừa sai cho các bạn, điều này vướng phải ở một số bạn mới tham gia diễn đàn, các bạn làm như vậy với mục đích gì đi chăng nữa thì cũng là vô cùng sai trái.

+ Thứ hai: câu trả lời còn thiếu chính xác rất nhiều, bài 10 câu thì 8 câu sai các lỗi cơ bản, 2 câu còn lại sai chính tả, sai dấu, mình cũng đã nhắc nhở một số bạn rồi nên k tiện nói ở đây. Mong các bạn sẽ sửa đổi, vì việc làm sai của các bạn cũng đang hại người trả lời

+ Thứ 3 câu trả lời bị thiếu so với nội dung câu hỏi, cái này xảy ra hầu hết ở các câu hỏi hình anh vì có chữ đọc tiếp bên dưới nhưng các bạn k ấn vào mà lại trả lời theo phần nhìn thấy dẫn đến việc thiếu dữ liệu trả lời

+ Thứ 4 , cũng và vấn đề nghiêm trọng nhất, đó là thực trạng copy vẫn còn diễn ra, đặc biệt ở một số bạn mà mình rất tin tưởng là sẽ có thể làm được. Copy ko ghi nguồn là việc làm k đúng bởi thứ nhất có những bạn cop nhưng k biết đúng hay sai dẫn đến câu trl thiếu chính xác. Tiếp nữa là những người bị cop sẽ thấy công sức mình làm không được tôn trọng, các bạn tự làm mà trl sau các bạn cop cũng sẽ rất bức xúc vì GV sẽ tick những câu trả lời sớm hơn với cùng độ chính xác. Và vì thế nên một số bạn leo top vì copy. 

Mong rằng các bạn sẽ nhận thức rõ được về những việc mình đang làm, hãy làm bài bằng chính năng lực, kiến thức của mình, nếu không biết, hãy để cho các bạn biết làm, đừng copy. Có như thế ms xây dựng được sự cạnh tranh công bằng

P/s: Mong admin ra thêm chức năng phông chữ gạch chân để các bạn đặt câu hỏi cho tiện ạ

Thân ái

Khinh Yên
1 giờ trước (16:13)

sin lỗi =((((((((
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
đượt trưa :))))))

Bình luận (3)
htfziang
1 giờ trước (16:15)

idol nói đúng quá, nhiều bạn nhỏ tuổi cứ làm bài TA lớp trên gòi sai hết luôn mà vẫn còn cố làm 😥 kiểu làm bừa hẳn luôn í ạ

Bình luận (2)
S - Sakura Vietnam
1 giờ trước (16:16)

vg!

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
1 giờ trước (16:12)

Không gian mẫu: \(C_{15}^3\)

Số cách chọn có đúng 2 cuốn sách toán: \(C_6^2.C_9^1\)

Xác suất: \(P=\dfrac{C_6^2.C_9^1}{C_{15}^3}=\dfrac{27}{91}\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
14 phút trước

 

\(10Al+36HNO_3\rightarrow10Al\left(NO_3\right)_3+3N_2+H_2O\)

\(n_{N_2}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

Bảo toàn e : 

\(n_{Al}=\dfrac{10\cdot n_{N_2}}{3}=\dfrac{10}{3}\cdot0.3=1\left(mol\right)\)

\(m_{Al}=1\cdot27=27\left(g\right)\)

\(n_{HNO_3}=12n_{N_2}=12\cdot0.3=3.6\left(mol\right)\)

\(C_{M_{HNO_3}}=\dfrac{3.6}{0.1}=36\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Aono Morimiya
2 giờ trước (15:03)

tham khao :

https://expressmagazine.net/development/4038/cai-dat-phuong-trinh-bac-hai-bang-chuong-trinh-con-procedure

Bình luận (0)
Anh Lê duy
2 giờ trước (15:05)

Bài 1: Hãy viết chương trình con thực hiện các công việc sau trên mảng một chiều:

+ Nhập vào 1 mảng

+ In mảng

+ Sắp xếp mảng tăng dần

+ Tính tổng các phần tử trong mảng

+ Đếm các phần tử chia hết cho 3 trong mảng

+ Đếm các số âm, dương trong mảng

Bài 2: Viết chương trình con để tính diện tích các hình sau:

- Diện tích hình tam giác theo công thức herrong khi biết độ dài 3 cạnh a, b, c của tam giác. S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) với p=(a+b+c)/2

- Diện tích hình thang khi biết độ dài chiều cao h và 2 cạnh đáy a, b S=(a+b)*h/2 - Diện tích hình vuông khi biết độ dài cạnh. Bài 10: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 sử dụng chương trình con

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
2 giờ trước (15:07)

cÂU 9.

\(I=\dfrac{\xi}{r+R_N}=\dfrac{20}{5+10}=\dfrac{4}{3}A\)

\(P_R=I^2_R\cdot R=\dfrac{4}{3}\cdot10=\dfrac{40}{3}W\)

\(P=\xi\cdot I=20\cdot\dfrac{4}{3}=\dfrac{80}{3}W\)

\(H=\dfrac{R}{r+R}=\dfrac{10}{5+10}=\dfrac{2}{3}\approx66,67\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
2 giờ trước (15:01)

\(A=\lim\dfrac{\sqrt{\dfrac{n\left(n+1\right)}{2}}}{n\left(n+999999\right)}=\lim\dfrac{\sqrt{n^2+n}}{\sqrt{2}\left(n^2+999999n\right)}\)

\(=\lim\dfrac{\sqrt{\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{n^3}}}{\sqrt{2}\left(1+\dfrac{999999}{n}\right)}=\dfrac{0}{\sqrt{2}}=0\)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)