Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 4262
Điểm GP 3094
Điểm SP 4752

Người theo dõi (231)

Hoàng Gia Huy
Crackinh
cuccutbicyew

Đang theo dõi (0)