Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 14823
Điểm GP 4180
Điểm SP 16232

Người theo dõi (743)

Đang theo dõi (6)

Sunshine
^JKIES Nguyễn^
Khách vãng lai
Tessa Violet
Cù Văn Thái