Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12193
Số lượng câu trả lời 16130
Điểm GP 4297
Điểm SP 17882

Người theo dõi (874)

MinYewCou
Lê Nhật Ninh
Thiên Vyy

Đang theo dõi (4)

MinYewCou
Lê Nhật Ninh
Vinh Nguyễn
Khách vãng lai