Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5474
Số lượng câu trả lời 15673
Điểm GP 4237
Điểm SP 17210

Người theo dõi (828)

Đang theo dõi (6)

Lê Nhật Ninh
Ng KimAnhh
^JKIES Nguyễn^
Sunshine