Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 7441
Điểm GP 149
Điểm SP 17766

Người theo dõi (167)

@anihuyệt-pham
Sulli :333
nhuquynhtran acc2
laala solami

Đang theo dõi (20)

@anihuyệt-pham
Uzumaki naruto
laala solami
Trâm Anhh
Linh Nguyễn