Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 10535
Điểm GP 1029
Điểm SP 21348

Người theo dõi (278)

BNg Baoo Trann
Kurouba Ryousuke
Nguyễn Anh Thư
emlia

Đang theo dõi (8)