Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 9274
Điểm GP 410
Điểm SP 20228

Người theo dõi (247)

Đang theo dõi (11)

Đức Minh
So_Min_Hwan
Linh Nguyễn
Trần Thuận
MinhLe