Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 269
Số lượng câu trả lời 13829
Điểm GP 1423
Điểm SP 28065

Người theo dõi (516)

Đang theo dõi (30)

Teoyewmay
Lê Nhật Ninh
Fuya~Ara
Đỗ Tuệ Lâm