Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 8101
Điểm GP 2819
Điểm SP 11919

Người theo dõi (213)

Lê Thanh Trúc
Khánh Linh
mai nguyễn

Đang theo dõi (67)

Hakimiru Mesuki
Khánh Linh
#Blue Sky
Lê Thanh Trúc