Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 3047
Điểm GP 970
Điểm SP 3702

Người theo dõi (90)

Mai Anh Kiệt
bbiLinh
MinYewCou

Đang theo dõi (87)

MinYewCou
#Blue Sky
Hai Binh Pham
Kiều Vũ Linh