Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1759
Điểm GP 283
Điểm SP 2208

Người theo dõi (64)

Ng KimAnhh
châu_fa

Đang theo dõi (21)

Ng KimAnhh
Kurouba Ryousuke
#Blue Sky