Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 7188
Điểm GP 546
Điểm SP 10803

Người theo dõi (290)

glinhcts1tg
Paoo Nqoccc
Gia Linh
hai cả nhà

Đang theo dõi (4)

Gia Linh
_Sunn So Sad_
(.I_CAN_FLY.)
Paoo Nqoccc