Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 1804
Điểm GP 455
Điểm SP 1448

Người theo dõi (43)

Khanhthu
Đức Minh
Anh Thư Bùi
Cihce

Đang theo dõi (3)

Cihce
Phước Lộc