Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 2566
Điểm GP 772
Điểm SP 2537

Người theo dõi (89)

A GẤU
Lê Thủy Tiên
julia nguyễn
Nam Nguyen

Đang theo dõi (9)

Dzịt
Hào Lê Thị
ndh 20?
NguyetThienn
Đông Hải