Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 4401
Điểm GP 1820
Điểm SP 5489

Người theo dõi (87)

Dekisugi Hidetoshi
tempest (ツ)
Bagel
Thư Thư

Đang theo dõi (5)

Trinh Nguyễn
Thư Thư
Di Di
Bagel