Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 2105
Điểm GP 628
Điểm SP 2285

Người theo dõi (43)

Kurouba Ryousuke
Nguyễn Thạch
Phan Lạc Long
L.Nhi
Đức Minh

Đang theo dõi (21)

Hà Đức Thọ
MinYewCou
Đức Minh
Kurouba Ryousuke