Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 645
Điểm GP 85
Điểm SP 503

Người theo dõi (26)

bbiNhi
halinh_chou:(
mihsu_09
bbidangiunhatt
Hồ Quang Hưng

Đang theo dõi (20)

Hà Đức Thọ
Ha Hoang
Khách vãng lai
bbiNhi
Kudo Shinichi