Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 56
Số lượng câu trả lời 3444
Điểm GP 1297
Điểm SP 5622

Người theo dõi (224)

Kirito
Gia Linh
Komuro Tairoku
Nguyen BaoChau

Đang theo dõi (5)

Gia Linh
Komuro Tairoku
Hà Quang Minh
Anh Thư Bùi
Paoo Nqoccc