Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 141
Điểm GP 43
Điểm SP 158

Người theo dõi (5)

ảgjaedasjd
Kinen
Đức Kiên
Killua

Đang theo dõi (1)

Killua

Câu trả lời:

k bt :)