Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 187
Số lượng câu trả lời 12475
Điểm GP 673
Điểm SP 13770

Người theo dõi (428)

Ng KimAnhh
sindy0608
MinYewCou
Demo:))

Đang theo dõi (10)