Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 9396
Điểm GP 1038
Điểm SP 12338

Người theo dõi (196)

Duy Đạt
Minh Anh
Huyy

Đang theo dõi (107)

Sanata
Nguyen Quynh Huong
Xuan Mai
Bear
@Nk>↑@