Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 9469
Điểm GP 1067
Điểm SP 12475

Người theo dõi (208)

9323
duong thai an
Phở:33

Đang theo dõi (107)

Khôi Bùi
Nguyen Quynh Huong
Xuan Mai
Bear
@Nk>↑@