Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 1091
Điểm GP 348
Điểm SP 1135

Người theo dõi (105)

Đang theo dõi (85)

ngonhuminh
trần vân hà
_silverlining
Phạm Lan Hương