Khôi Bùi

Khôi Bùi

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 454
  • Điểm thành tích 205GP 467SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT Thuần Thành 1


Địa chỉ

Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Liên kết