Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 6030
Điểm GP 263
Điểm SP 5563

Người theo dõi (86)

quế anh
Naruto Uzumaki
Đông Hải
mun biết học

Đang theo dõi (1)

Đông Hải