Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 15895
Điểm GP 1526
Điểm SP 18100

Người theo dõi (341)

gojo satoru
Nguyễn Văn Duy
Lê Minh Châu

Đang theo dõi (10)

Khôi Bùi
Phước Lộc
Lihnn_xj