Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 4480
Điểm GP 733
Điểm SP 6770

Người theo dõi (232)

hmm=)
Demo:))
☘bùn:)) ☘
đạt villa =))

Đang theo dõi (5)

(.I_CAN_FLY.)
htfziang
_Sunn So Sad_
Đông Hải