Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 5000
Điểm GP 973
Điểm SP 7446

Người theo dõi (245)

Đang theo dõi (1)

(.I_CAN_FLY.)