Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 4479
Điểm GP 733
Điểm SP 6739

Người theo dõi (224)

Đang theo dõi (4)

(.I_CAN_FLY.)
htfziang
_Sunn So Sad_
Đông Hải