Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 56
Số lượng câu trả lời 8458
Điểm GP 4016
Điểm SP 11798

Người theo dõi (331)

Đang theo dõi (28)

Mori Ran
Phạm Vĩnh Linh
Sun Trần
lạc lạc