Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 2127
Điểm GP 211
Điểm SP 1572

Người theo dõi (63)

Shoyo Hinata
Lê Phương Mai
thông võ hoàng
Himmy mimi

Đang theo dõi (2)

Karik-Linh
Khách vãng lai