Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 10400
Điểm GP 5824
Điểm SP 14549

Người theo dõi (399)

Sang Duongvan
Siin
Mèo Dương
BLACK PINK
lê anh tuấn

Đang theo dõi (6)