Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 3463
Điểm GP 1231
Điểm SP 5788

Người theo dõi (175)

Bagel
man_nhiiii

Đang theo dõi (13)