Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 685
Điểm GP 116
Điểm SP 739

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (6)

Hào Lê Thị
Hà Đức Thọ
POP POP
Karik-Linh