Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 4779
Điểm GP 3050
Điểm SP 5992

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (13)

Vanh Nek
Hà Quang Minh
SukhoiSu-35
Thảo Phương
Vũ Quang Huy