Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 600
Điểm GP 161
Điểm SP 847

Người theo dõi (10)

Phan Lạc Long
Demo:))
9323
nguyễn đúc huy

Đang theo dõi (7)

Lê Nhật Ninh
Akai Haruma
Thái Dương
Hà Đức Thọ