Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 15587
Điểm GP 731
Điểm SP 21800

Người theo dõi (279)

Hoàn Hà
cun quynh
Kudo Shinichi T^T

Đang theo dõi (5)

Thu Hồng
Lê Minh Hiếu
Minh Hồng