Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 167
Số lượng câu trả lời 965
Điểm GP 35
Điểm SP 887

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (4)

BÍCH THẢO
Vũ Quang Huy