Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 1737
Điểm GP 236
Điểm SP 846

Người theo dõi (66)

Thành Công Lê
MinYewCou
Hoàng Thế Quân
gojo  satoru

Đang theo dõi (8)

MinYewCou
Anh Thư Bùi
Character Debate
BÍCH THẢO