Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 117
Số lượng câu trả lời 7550
Điểm GP 1412
Điểm SP 4951

Người theo dõi (367)

wibu
Mai Hoa

Đang theo dõi (22)

B.Thị Anh Thơ
Khách vãng lai
Phùng Hà Châu
Akai Haruma