Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 14622
Điểm GP 4147
Điểm SP 16040

Người theo dõi (739)

Đang theo dõi (4)

Khách vãng lai
Tessa Violet
Cù Văn Thái
Lizzy-Marie