Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 124
Số lượng câu trả lời 8744
Điểm GP 1558
Điểm SP 5882

Người theo dõi (443)

Bao Ngoc Nguyen
Ngọc Đỗ
Cristiano Ronaldo
Quân Kobt

Đang theo dõi (25)

Thái Dương
Đại An Nguyễn
Karik-Linh
B.Thị Anh Thơ
Khách vãng lai

Câu trả lời:

Lưu Võ Tâm Như

=> thật sự là màn hình cong thì hỏng :)ha

Câu trả lời:

Lưu Võ Tâm Như

=> thật sự là màn hình cong thì hỏng :)ha