Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12744
Số lượng câu trả lời 16176
Điểm GP 4310
Điểm SP 18063

Người theo dõi (912)

Dekisugi Hidetoshi
tempest (ツ)
Đỗ Tuệ Lâm
Hoàng Tú Anh

Đang theo dõi (8)

Đỗ Tuệ Lâm
Di Di
Ng KimAnhh
Pham Anhv
Buddy