Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 352
Điểm GP 129
Điểm SP 411

Người theo dõi (31)

nguyen tien
Nana
thaolinh

Đang theo dõi (13)