Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 1486
Điểm GP 601
Điểm SP 1553

Người theo dõi (89)

MinYewCou
Kurouba Ryousuke
Bùi Hoàng Tiệp
Minh Nguyệt

Đang theo dõi (16)